Štáby CO objektov

ŠTOB / Úkryty CO – ZŤS, Dubnica nad Váhom (SVK)

Závody ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom bol jeden z najvýznamnejších strojárskych podnikov na Slovensku v 2. polovici 20. storočia. V 80. rokoch zamestnával až 15 000 pracovníkov. 1 História závodu Výstavbu strojárskeho závodu v Dubnici nad Váhom spustili z dôvodu potrieb obranyschopnosti Československa v roku… (ČÍTAŤ VIAC)

ŠTOB / úkryt CO – VSS, Košice (SVK)

Strojárska výroba v Košiciach má dlhoročnú tradíciu a je spájaná s výrobným podnikom Karola Poledniaka, ktorý bol založený v roku 1886 ako strojnozámočnícka firma venujúca sa opravám váh a poľnohospodárskych strojov.  V októbri 1947 dochádza k začleneniu firmy ku Kovorobným a strojárskym závodom na Slovensku.  O rok v  marci 1948  prechádza firma… (ČÍTAŤ VIAC)

ŠTOB / úkryt CO – SCP, Ružomberok (SVK)

Výroba papiera v Ružomberku má už viac ako 135-ročnú tradíciu. Papierenský podnik sa nachádzal najskôr v mestskej časti Biely Potok.  V roku 1883 vznikol na ustanovujúcom valnom zhromaždení zakladateľov nový podnik pod názvom Ružomberský účastinný spolok – továrne na papierovú drevolátku.  Po prvej svetovej vojne… (ČÍTAŤ VIAC)