Štáby CO objektov

ŠTOB / úkryt CO – SCP, Ružomberok (SVK)

Výroba papiera v Ružomberku má už viac ako 135-ročnú tradíciu. Papierenský podnik sa nachádzal najskôr v mestskej časti Biely Potok.  V roku 1883 vznikol na ustanovujúcom valnom zhromaždení zakladateľov nový podnik pod názvom Ružomberský účastinný spolok – továrne na papierovú drevolátku.  Po prvej svetovej vojne… (ČÍTAŤ VIAC)

ŠTOB / úkryt CO – Slovakotex, Trenčín (SVK)

V roku 1970 zriadilo Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky štátnu hospodársku organizáciu SLOVAKOTEX – Slovenské textilné podniky, generálne riaditeľstvo Trenčín, do ktorej prešli podniky patriace pod generálne riaditeľstvo Slovenské textilné podniky. Toto administratívno-organizačné usporiadanie pretrvalo do roku 1991. Vtedy sa… (ČÍTAŤ VIAC)