Úkryty pre zamestnancov

Úkryt CO – NsP, Nová Baňa (SVK)

Dnes už nefungujúca nemocnica s poliklinikou v Novej Bani disponovala pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti dvojicou plynotesných úkrytov, každý s kapacitou 150 ukrývaných bez triedy odolnosti. Ide vlastne o dodatočne upravené pivničné priestory. Úkryt má preto pivničné okná, ktoré… (ČÍTAŤ VIAC)

Úkryt CO – Hotel Sĺňava a Máj, Piešťany (SVK)

Obe hotely situované vedľa seba – Hotel Sĺňava a Hotel Máj disponujú zapusteným úkrytom v suterénnych priestoroch. Obe úkryty majú mierové využitie ako posilňovňa a šatne do wellness. Priestory pre ukrývaných sú teda voľne dostupné ubytovaným hosťom.  Technologické priestory úkrytov… (ČÍTAŤ VIAC)

ŠTOB / Úkryty CO – ZŤS, Dubnica nad Váhom (SVK)

Závody ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom bol jeden z najvýznamnejších strojárskych podnikov na Slovensku v 2. polovici 20. storočia. V 80. rokoch zamestnával až 15 000 pracovníkov. 1 História závodu Výstavbu strojárskeho závodu v Dubnici nad Váhom spustili z dôvodu potrieb obranyschopnosti Československa v roku… (ČÍTAŤ VIAC)

LSR/CO – ŽST, Trenčianska Teplá (SVK)

Pôvodne PL úkryt typu Luftschutzraum určený pre železničnú stanicu v Trenčianskej Teplej. Objekt mal jeden vchod a jeden núdzový výlez a  2 betónové prvky nasávania vzduchu pre FVZ. Kapacita úkrytu nie je známa. Po 50. roku bol objekt prerobený na úkryt CO…. (ČÍTAŤ VIAC)

Úkryt CO – OD Prior, Prešov (SVK)

Tento v súčasnosti už neexistujúci úkryt, bol umiestnený v suterénnych priestoroch bývalého obchodného domu Tesco (predtým K-Mart, resp. Prior) v Prešove. Jediným charakteristickým úkrytovým prvkom viditeľným zvonka bolo nasávacie potrubie zakončené oceľovou hlavicou na fasáde zo strany Štefánikovej ulice. Mierové využitie… (ČÍTAŤ VIAC)

ŠTOB / úkryt CO – VSS, Košice (SVK)

Strojárska výroba v Košiciach má dlhoročnú tradíciu a je spájaná s výrobným podnikom Karola Poledniaka, ktorý bol založený v roku 1886 ako strojnozámočnícka firma venujúca sa opravám váh a poľnohospodárskych strojov.  V októbri 1947 dochádza k začleneniu firmy ku Kovorobným a strojárskym závodom na Slovensku.  O rok v  marci 1948  prechádza firma… (ČÍTAŤ VIAC)