LS-Splitterschutzzelle [4x] – Kovosmalt, Fiľakovo (SVK)

História Kovosmaltu sa datuje od roku 1906. Pre dobrú strategickú polohu Fiľakova tu vznikla fabrika na výrobu a smaltovanie riadu. V roku 1911 tu pribudla zlievareň a v nasledujúcom roku aj nová zinkovňa.
Prvá svetová vojna ovplyvnila sortiment výrobkov a výroba sa preorientovala na vojenské objednávky.
Po nástupe fašizmu a po mníchovskom diktáte roku 1939 bol závod včlenený do zväzku Magyar Királyi Állami Vas.
Rok 1940 bol poznačený 2. svetovou vojnou a vojenská výroba už prevyšovala civilnú. Počet robotníkov dosahuje stav 4400. V roku 1948 sa po reorganizácii československého priemyslu vytvoril národný podnik s názvom „Kovosmalt“.

Z čias druhej svetovej vojny sa tu zachovali minimálne štyri einmannbunkre, ktoré sa nám podarilo nájsť.
Boli tu umiestnené pre stráženie daného priemyselného areálu pri prípadnom leteckom nálete a na pozorovanie situácie pri bombardovaní za účelom lokalizácie miest dopadu bômb, ohnísk požiarov a podobne.
Prvý z nich sa nachádza zabudovaný v tehlovej stene bývalého Kovosmaltu, popri Šávoľskej ceste smerom na Šávoľ.
Druhý einmann sa nachádza pri vstupnej bráne firmy Dometic, bližšie k ŽST – Fiľakovo zastávka. Tretí a štvrtý sa nachádza už v areáli spomínanej firmy (jeden z nich je hneď pri plote smerom na Šíd a druhý neďaleko hlavnej vrátnice).

Viac foto tu:

2 Komentáre

  1. Marian

    Dobrý deň. Som z Fiľakova, a zaujímalo by ma či viete viac o stavbe týchto bunkrov. Bol by som zvedavý na dve chodby pod hradom a jednu pod horou Vereška. Jedná sa asi o protiletecké bunkre o nevieme o nich nič.

  2. Tartaros (Autor článku)

    Dobrý deň. Máme vedomosť, že minimálne jedna chodba pod hradom bola určená ako protiletecký úkryt. O chodbe pod horou Vereška nemáme vedomosť. Viete nám prosím poslať jeho presnú lokáciu resp. gps? V blízkej budúcnosti máme v pláne prísť zdokumentovať spomínaný úkryt pod hradom, tak by sme sa pozreli aj na ten druhý. Ďakujem

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.