LSS – Baňa Bankov, Košice (SVK)

Najvýchodnejšie známe zistené ložisko magnezitu na území SR je na severozápadnom okraji Košíc. Prieskumné práce sa začali hneď po jeho objavení okolo roku 1900. Ťažba povrchovým lomom sa v časti ložiska Bankov začala roku 1908. Roku 1929 sa prešlo na banský spôsob dobývania. Po krátkom prerušení počas vojny sa ťažba obnovila v roku 1946, ale najmä od roku 1949. Z vojnového obdobia tu bol pri jednej zo štôlni bol do skaly vyrazený štôlňový protiletecký úkryt /luftschutz-stollen), ktorý sa zachoval dodnes.  Ide o vyrazenú štólu o dĺžke asi 20 metrov, ktorá síce nebola vybetónovaná, ale bola obložená výdrevou, podobne ako pri niektorých banských dielach.  Dnes je výdreva je na niektorých miestach porušená alebo chyba celkom, a v niektorých častiach došlo k čiastočnému závalu horninou. Dodnes sa tu zachovali drevené lavice. Viac miestnosti alebo vybavenie úkryt nemal.  Vstup do úkrytu bol riešený betónovým portálom s jednými dvojkrídlovými dverami, ktoré sú tu dodnes, ale sú takmer zasypané sutinou.  

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *