O nás

Jeden zo základných ľudských pudov, ktorý núti človeka chovať sa spôsobom zaisťujúcim prežitie v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva, je pud sebazáchovy.

Od samého počiatku ľudstva hľadal človek úkryt pred nepriazňou osudu v miestach, kde sa cítil v bezpečí a ktoré mu zaisťovali ochranu pred najrôznejšími prírodnými či spoločenskými nástrahami. V staroveku i v stredoveku budoval okolo svojho obydlia a osád hlboké priekopy, vysoké hradby a pevné múry, ktoré mali zadržať akéhokoľvek nepriateľa a otupiť jeho zbrane. Typ týchto vojenských stavieb sa s technickým pokrokom veľmi rýchlo vyvíjal. Potreba čeliť stále novším a zákernejším zbraniam, útočným metódam a vynaliezavosti dobyvateľov viedla k zdokonaľovaniu obranných systémov pevnostných miest. S vynálezom strelného prachu sa tradičné opevňovacie systémy začali radikálne meniť.

Dvadsiate storočie s rýchlym nástupom vedecko-technického rozvoja vnieslo do vojnovej stratégie nový pojem. Použitím „zbraní hromadného ničenia“ a rozvojom leteckého priemyslu sa problematika ochrany obyvateľstva koncentrovala na budovanie protileteckých a neskôr aj protiatómových krytov.

Vojny zanechali tisíce bunkrov po celom svete. Väčšina z nich zostáva stáť, aj keď dávno stratili pôvodný zmysel. V priebehu posledných desaťročí sa využívali na iné účely, alebo len pustli ponechané svojmu osudu. Ak sa nejaké búrali, tak len v centrách miest, kde ustúpili novej výstavbe. Nevyhnutná odolnosť, z nich urobila nezbúrateľné alebo len veľmi ťažko a nákladne odstrániteľné stavby. Z mnohých sa stali prístrešky pre bezdomovcov, alebo sa stali terčom vandalov. Iné mali viac šťastia a stali sa múzeami, či slúžia ako diskotéky, bary, archívy a podobne. Alpské a pohraničné pevnosti, ktoré sú unikátnym systémom opevnenia v celej Európe, dnes už iba čakajú nepovšimnuté na svoj ďalší osud. A aký bude? To ešte nikto netuší…dnes už len ticho driemu, ale ktovie čo bude o pár rokov. Asi najväčšie želanie každého z nás je to, aby tieto bunkre ostali už navždy nevyužité účelu, pre ktorý boli vybudované.

Dlhé roky zostali objekty pohraničného opevnenia bez povšimnutia iba ako nemí svedkovia zrady, chodby protileteckých krytov zabudnuté pod vrstvou hliny, mnohé kedysi tajné protiatómové úkryty zakonzervované v čase, a len zvedavosť niekoľkých málo zanietencov chce ich existenciu znovu pripomenúť…nie ako propagáciu vojnového besnenia, ale ako súčasť našej histórie.

Projekt ochranne-stavby.sk si kladie za cieľ zdokumentovať, prebádať novodobé fortifikácie predovšetkým v našej vlasti. Nebudeme sa zaoberať pohraničnými pevnosťami ľahkého a ťažkého typu a delostreleckými tvrdzami, pretože na túto tému už existuje veľa stránok s kvalitným a bohatým obsahom. Zameriavame sa predovšetkým na problematiku civilnej protileteckej obrany, civilnej obrany a ČSĽA s cieľom rozšíriť o týchto stavbách nie len naše poznatky, ale aj laickú verejnosť, pretože sa dennodenne stretávame rôznymi priam vedecko-fantastickými príbehmi a legendami, ktoré ale majú od skutočnosti poriadne ďaleko.

Viete o nejakej ochrannej stavbe vo svojom okolí? Napíšte nám. 

Tartaros