Pozorovateľňa CO [ŠTOB], Snina (SVK)

Pre potreby prieskumu VS štábu CO objektu – závodu Vihorlat Snina, bola na samom vrchu v telese sušiacej veže hasičskej stanice miestneho závodného hasičského zboru zriadená výšková pozorovateľňa, s výhľadom na celý areál závodu.  Bola vybudovaná v 50. rokoch. 

POZ štvorcového pôdorysu má iba jednu – pozorovaciu miestnosť so štyrmi šikmými priezormi na každej strane. Vstup do POZ je úzkymi schodmi z vnútra sušiacej veže. 

Pozorovateľňa bola s VS ŠTOB spojená linkovým a rádiovým spojením a jej úlohou bolo sledovanie celého závodu a v prípade napadnutia hlásiť na štáb objektu rozsah škôd spôsobených nepriateľskou činnosťou.  Je vybudovaná z tehál a nedisponuje tylovou miestnosťou, protitlakovými poklopmi ani FVZ pretože v období jej vzniku civilná obrana stále počítala len s bodovým bombardovaním klasickými trieštivými a zápalnými bombami a teda tomu zodpovedá aj jej konštrukcia.  

Iné novšie pozorovateľne, hoci to okolitý terén umožňoval sa pre tento závod v neskorších rokoch nevybudovali.  

1 Komentár

  1. Pingback: ŠTOB / úkryt CO – Vihorlat, Snina (SVK) - ochranne-stavby.sk

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *