Pozorovateľňa CO [ŠTOK], Bratislava (SVK)

V Bratislave sa nachádza niekoľko strešných pozorovateľní.  Okrem tejto, ktorá sa nachádza na streche bytového domu na Vajnorskej ulici, sú doposiaľ známe ešte tieto strešné POZ:

  • POZ – obchodný a obytný dom Manderla ľudovo nazývaný aj Manderlák
  • POZ – Generálne riaditeľstvo ŽSR
  • POZ – Ministerstvo financií 

Prevláda všeobecne mylný názor, že tieto POZ boli vybudované ešte v čase Slovenského štátu (1939-1945).  Medzi laikmi je tiež obľúbená verzia o guľometných hniezdach.  Len málokto si ale pozrie letecké snímky z roku 1950 alebo dobové fotografie spomínaných objektov, na ktorých sa tieto prístavby nenachádzajú.  

Všetky tieto pozorovateľne boli vybudované začiatkom 50. rokov so vznikajúcim systémom vtedajšej civilnej obrany. Ide o obdobie medzi rokmi 1953 až 1955. Všetky tieto strešné POZ nedisponovali žiadnou ochranou proti ZHN, nakoľko civilná obrana až do roku 1960 počítala len s konvenčným bombardovaním, a úlohou pozorovacích čiat bolo z danej pozorovateľne zistiť rozsah škôd po bombardovaní, nahlásiť ich na ŠTOK a stiahnuť sa do bezpečia. Z dôvodu rýchlo sa rozrastajúceho sa mesta nie len do šírky ale aj do výšky, boli tieto POZ doplnené o terénne pozorovateľne ako POZ – Kalvária a POZ – Slavín. Podľa mapy prieskumnej čaty sa ďalšia terénna POZ nachádzala v časti Nové mesto – Stráže. Žiaľ, z dôvodu výstavby rodinných domov v tejto lokalite bola táto POZ pravdepodobne zlikvidovaná. 

Pozorovateľňa na Vajnorskej ulici bola vybudovaná z dôvodu rozširujúcej sa mestskej časti Bratislava – Nové mesto. Ide o strešnú pozorovateľňu v tvare kocky so štyrmi šikmými priezormi po každej strane, hoci SV a JZ pozorovací úsek je značne obmedzený konštrukciou strechy.  POZ tvorí len jedna – pozorovacia miestnosť a vstup je vedený rebríkom z podkrovia strechy domu. 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *