Pozorovateľňa CO [ŠTOK], Michalovce (SVK)

Pozorovateľňa civilnej obrany bola vybudovaná v 50. rokoch pre potreby štábu okresu Michalovce. Keďže mesto leží v rovinatej oblasti, kde sa v okolí nenachádza žiaden prírodný vyvýšený terén pre zriadenie terénnej pozorovateľne a ani v danom období v meste nebolo žiadna dostatočne vysoká budova pre zriadenie strešnej pozorovateľne s dobrým rozhľadom, pozorovateľňa sa  vybudovala na vrchole sušiacej veže hasičskej stanice. Vstup do POZ je úzkymi schodmi cez sušiacu vežu do jedinej miestnosti kde sú 4 pozorovacie priezory na každú stranu s dokonalým býhľadom na celé Michalovce a blízke okolie.  Je vybudovaná z tehál a nedisponuje tylovou miestnosťou, protitlakovými poklopmi ani FVZ pretože v období jej vzniku civilná obrana stále počítala len s bodovým bombardovaním klasickými trieštivými a zápalnými bombami a teda tomu zodpovedá aj jej konštrukcia. Jej úlohou bolo sledovanie mesta a v prípade napadnutia hlásiť na štáb okresu rozsah škôd spôsobených nepriateľskou činnosťou. Spojovacie prostriedky tvorili telefón a rádiostanica.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.