ŠTOB – Lachema, Brno (CZE)

Národný podnik Lachema (laboratorní a čisté chemické materiály) vznikol v roku 1953, kedy začal adjustovať čisté, laboratórne a špeciálne chemikálie. Už v 50. rokoch sa Lachema stala popredným výrobcom analytických činidiel a indikátorov, farbiv pre mikroskopiu, cukrov, aminokyselín a celej rady ďalších chemikálií a biochemikálií.

V roku 1964 vznikol Ústav čistých chemikálií, centrum nového podniku, a pod už zavedenou značkou Lachema sa spojil s niekoľkými inými závodmi taktiež zameraných na výrobu kvalifikovaných chemikálií. Od konca 60. rokov sa výrobný profil stále viac zameriaval na zdravotníctvo, v Brne bola zahájená výroba prvých prípravkov pre diagnostiku.

V roku 1980 bola vyrobená prvá injekcia generického prípravku s účinnou látkou cisplatina. Od tohto roku sa Lachema stále viac zameriava na vývoj a výrobu aktívnych farmaceutických látok a farmaceutických prípravkov. Pôvodná výroba čistých, laboratórnych a špeciálnych chemikálií je od 90. rokov postupne utlmovaná. Od roku 2003 sa firma zameriava výhradne na výrobu farmaceutických látok a farmaceutických prípravkov, obzvlášť cytostatických.

Po privatizácii sa majiteľom Lachemy stal Chemapol Group, ktorý sa v roku 1998 dostal do hlbokej vnútornej krízy a rozhodol sa Lachemu predať. O jej kúpe sa začala zaujímať chorvátska farmaceutická firma Pliva, ktorá koncom v roku 1999 Lachemu skutočne zakúpila a firma zmenila názov spoločnosti na Pliva-Lachema. Vo firme bol v roku 1999 otvorený moderný pavilón na výrobu cytostatických injekcií a následne pavilón akosti, ktoré obdŕžali certifikáciu GMP. V roku 2006 bola dokončená rekonštrukcia výrobne cytostatických tabliet. Lachema sa tak stala centrom výskumu a vývoja protinádorových liečiv v rámci celej Plivy. [1]

VS OBT 

Chránené pracovisko pre Štáb CO objektu bolo vybudované začiatkom 60. rokov. Ide o samostatne stojací, v teréne (svahu) zapustený jednopodlažný ŽB monolit. Úkryt slúžil aj pre ukrytie 150 zamestnancov závodu a disponoval tiež skladom pre materiál CO a materiál pre potreby ŠTOB. 

Objekt sa nachádza tesnej blízkosti chemičky, teda mimo jej areál a prístup k nemu bol zaistený cez lávku.

Úkryt mal 2 vchody (mierový a bojový). Oba vstupné portály sú zabezpečené plechovými dvojkridlovými dverami. Za nimi sú v prípade bojového vstupu na konci zalomenej chodby osadené TP dvere D-7,5 v dvojprúovom prevedení. V prípade mierového vstupu je za plechovými dvermi osadený silnostenný TP uzáver UM-8, slúžiaci hlavne pre zásobovanie alebo vydaj materiálu CO. Samostatným núdzovým výlezom nedisponoval. 

Veliteľská časť:

VS časť je pomerne sparťansky vybavená. Hlavou miestnosťou je SBV s jedným väčším stolom, tabuľami a nástenkami na stenách a len jediným telefónom. 

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala dvojica typových staníc FVZ-300b. Zaujímavosťou je, že dvojica súbežných nasávacích hlavíc, na ich konci opatrených tlmiacimi košmi neboli osadené v ŽB hlaviciach, ale ústia predsadené v značnej vzdialenosti pred bojovým vstupom. 

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Záložný zdroj nebol k dispozícii.  

Kanalizácia a vodné hospodárstvo:

Úkryt nebol napojený na verejnú kanalizačnú sieť. Splašky sa odvádzali do odpadnej jímky mimo objekt. V objekte sa nachádza jedna miestnosť sociálneho zariadenia s troma oddelenými toaletami a spoločnou umyvárňou. Ohrev vody zabezpečoval jeden bojler. V miestnosti sociálneho zariadenia sa taktiež nachádzala dvojica štvorcových tlakových nádrží pre núdzovú zásobu vody, inak bol objekt napojený na verejnú vodovodnú sieť. 

Stak k 2014. Staršie fotky úkrytu v zachovalejšom stave tu (polymorf)

2 Komentáre

  1. P.N.

    Neviete komu kryt teraz patrí? Je možné majiteľa nejako kontaktovať?

    1. ochranne-stavby (Autor článku)

      Žiaľ, netušíme, kto je v súč. dobe správcom.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *