ŠTOB – Mlyn, Bratislava (SVK)

Bližšie nešpecifikovaný mlyn v Bratislave disponoval jedným úkrytom CO, ktorý slúžil len ako štáb CO objektu, nie ako úkryt pre zamestnancov. Ide o zabudovaný – stále tlakovo odolný úkryt s triedou odolnosti 3. Samotný úkryt sa nachádza pod jednou z prevádzkových budov. Bojový vstup je z vonkajšieho prostredia schodiskom pod úroveň terénu a následne dlhšou chodbou, na konci ktorej sú osadené tlakovo-plynotesné dvere typu D-7,5. Nasleduje protiplynová predsieň a za ňou odmorovacia priepusť oddelená plynotesnými dvermi D-0. Za ňou nesleduje centrálna chodba, v ktorej sú umiestnené 2 nádrže vodného hospodárstva a poklop núdzového výlezu. Sekcia na ľavej strane od chodby patrila samotnému VS, ktorú tvoril veľký operačný sál s niekoľkými telefónnymi prípojkami a jednou menšou, bližšie nešpecifikovanou miestnosťou, nakoľko sa vybavenie oboch miestnosti dodnes nezachovalo a sú prázdne. Centrálna chodba je ďalej rozdelená na  2 časti, kde jedna vetva smeruje k mierovému vstupu, v druhej vetve sú situované sociálne zariadenia, strojovňa FVZ a prachová komora.  Úkryt disponuje 2xFVZ 300b, teda s oddelenou prachovou komorou. Mierový vstup je vedený z vnútra prevádzkovej komory. Na vstupe sú osadené T-P dvere typu D-7,5, protiplynová predsieň je oddelená dvoma plynotesnými dvermi typu D-0. Úkryt nemá dvojúčelové mierové využitie. 

Viac foto tu:

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *