ŠTOB – Strojárne, Prakovce (SVK)

Veliteľské stanovište bolo vybudované v 50. rokoch mimo areál strojárni, ako to bolo pre toto obdobie typické. Nakoľko sa v tomto období počítalo ešte s konvenčným bombardovaním, VS muselo byť čo najmenej ohrozené pri prípadnom bombardovaní závodu, pokiaľ sa nejednalo o štolový úkryt alebo objekty typu „JVB“ s 2. atomickou odolnosťou. Neskôr sa už začali VS budovať priamo v areáloch závodov, no v Prakovciach sa žiadne nové VS už nevybudovalo. Dokonca sa pre závod nikdy nevybudoval ani žiadny iný úkryt pre svojich zamestnancov.

Presnú polohu tohto VS však nebudeme určovať.

Sú to len upravené pivničné priestory objektu, v ktorom je VS dislokované. Ide teda o úkryt typu SPRÚ-Z (Stály protiradiačný úkryt – zosílený) bez akejkoľvek triedy odolnosti a s kapacitou 30 ukrývaných.

Úkryt má len jeden vchod zvnútra budovy a jeden núdzový výlez. Nenachádza sa tu ale žiadna protiplynová ani protitlaková predsieň ani odmorovacia slučka. Zaujímavosťou je, že vchod do každej miestnosti z dlhej centrálnej chodby, ktorá vedie naprieč celým úkrytom je osadený plynotesnými dverami P-0.

Úkryt taktiež nedisponuje filtroventilačným zariadením. Môžeme tu ale nájsť miestnosť s dieselagregátom, vodným hospodárstvom a skladom CO. Sociálnu časť tvorila kuchynka a WC.

Operačnú časť tvorili dve miestnosti operačného sálu, telefónna ústredňa a miestnosť s dvoma kabínkami pre telefonistov.

Úkryt už svojmu účelu neslúži. Hoci je stále vedený v evidencii a bol preradený na JÚBS (jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne)

2 Komentáre

  1. Lukáš Demjan

    Je možné sa tam nejako dostať ? Legálne samozrejme .

    1. Tartaros (Autor článku)

      Žiaľ, nie je to možné. Kontakt na zodpovednú osobu neposkytujeme.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *