ŠTOB / úkryt CO – Technické sklo, Bratislava (SVK)

Do stáročnej tradície sklárstva na Slovensku patrí aj výroba technického skla. V 20. storočí u nás vznikli viaceré nové fabriky, vyrábajúce už sklo na špeciálne priemyselné účely. Medzi ne patrili aj Slovenské závody technického skla, vybudované v Bratislave-Dúbravke. Ich pece sa rozhoreli v roku 1964.

Ide o samostatne stojací úkryt typu KZ, pre 300 ukrývaných a tr. odolnosti III. Úkryt slúžil ako pre potrebu ukrytia zamestnancov podniku, tak aj ako veliteľské stanovište objektu. Úkryt má dva samostatné vchody – mierový a bojový, umiestnené vo voľnom priestranstve na ochrannej doske úkrytu, preto nedisponuje núdzovým výlezom. Na oboch vstupoch do úkrytu sú osadené tlakovo-plynotesné dvere D-7,5 a ten istý typ dverí je osadený aj na vstupe do protiplynovej miestnosti a odmorovacej slučky. Na výstupoch z týchto miestnosti sú už osadené len plynotesné dvere P-0. Úkryt je rozdelený na dve časti – veliteľské stanovište a úkryt pre zamestnancov. VS časť tvorí operačná miestnosť, kde je umiestnená tabuľa s pracovným plánom objektu a prehľadom síl a prostriedkov objektu. Operačná sála je ďalej prepojená s ďalšími miestnosťami jednotlivých skupín ako prieskumná, spojovacia a pod. VS malo rádiové a linkové spojenie na ŠTM – BA a ŠTOK – BA IV.

Úkrytovú časť tvorí jedna veľká a jedna menšia úkrytová miestnosť spolu s dvojicou hygienických buniek a tiež učebňa CO. 

Technologickú časť tvorí strojovňa dieselagregátu s riadiacou miestnosťou, palivovým hospodárstvom s dvoma zásobníkmi na naftu a jednou pohotovostnou nádržou, žumpou s dvoma čerpadlami pre odvod splašiek do verejnej kanalizácie a filtroventilačnou komorou s oddelenou prachovou komorou. Filtroventiláciu vzduchu zabezpečuje 3x FVZ 300 b.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *