ŠTOB / úkryt CO – Oceľové konštrukcie, Žilina (SVK)

Ide o zapustený STOÚ s kapacitou 420 a triedou odolnosti 4. Úkryt sa nachádza pod bývalou administratívnou budovou niekdajšieho národného podniku Oceľové konštrukcie v suterénnych priestoroch a slúžil ako pre ukrytie zamestnancov danej budovy, tak pre VS štábu CO objektu. Oceľové konštrukcie n.p.Žilina, vyrábali tlakové nádoby, výmenníky tepla, ohrievače TUV, konštrukcie bytových jadier a pod.

Úkryt má jeden mierový vchod z vnútra budovy, kde sú osadené plynotesné dvere D-0 a tiež uzáver UM-8, pre rýchlejší nástup ukrývaných a lepšiu manipuláciu s materiálom CO. Bojový vstup je vedený tiež ako núdzový výlez a disponuje odmorovacou miestnosťou.

Najväčšiu časť úkrytu tvorí miestnosť pre ukrývaných. VS časť tvorila samostatnú časť úkrytu. Do dnešných čias sa však nedochovalo žiadne vybavenie z operačnej časti a oba miestnosti sú dnes využívané prevažne ako sklad materiálu CO.

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 3x FVZ-300b.

Vodné hospodárstvo:

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť s núdzovou zásobou pitnej vody až v 19-tich tlakových nádržiach, každá s objemom 1000 litrov. Tieto nádrže sa nachádzajú v samostatnej miestnosti VH. Ohrev vody zabezpečovali boilery. 

El. energia:

Objekt je zásobovaný el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov z verejnej siete. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Ako záložný zdroj boli k dispozícii akumbatérie v samostatnej akumulátorovni.  Akumulátorovňa mala vlastné odvetrávanie pre prípad požiaru alebo úniku jedovatých výparov z batérií. 

Kanalizácia:

Splašky sú vedené do zbernej šachty umiestnenej pod krytom a následne odvádzané kalovými čerpadlami do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvoria dve miestnosti WC, každé s troma samostatnými toaletami a vlastnou umyvárkou.  

 

Stav k 2015

2 Komentáre

  1. Jaroslav Odrobiňák

    Dá sa tam dostať?

    1. ochranne-stavby (Autor článku)

      Nedá. Oficiálna návšteva

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *