ŠTOB / úkryt CO – Vihorlat, Snina (SVK)

Podnik sa zaoberal výrobou mostových žeriavov, vstrekolisov, kotlov atď. a samozrejme aj špeciálnou výrobou, ktorá funguje ako jedno z mála odvetví býv. podniku dodnes. Závod vznikol na základe programu industrializácie Slovenska, základný kameň bol položený v roku 1949 pričom s výrobou sa začalo v r. 1951. Pri výstavbe podniku a aj zaškoľovaní budúcich zamestnancov pomáhali závody ako ADAST Adamov, ZVIL Plzeň a ČKD Slaný. V časoch najväčšej slávy v závode v Snine pracovalo 5500 pracovníkov, pričom pod závod patrili aj prevádzky v Medzilaborciach, Michalovciach a Sobranciach.

Vihorlat n.p. Snina bol kategorizovaný objekt a nachádzajú sa ňom niekoľko úkrytov:

 • 2x Samostatne stojace úkryty, STOÚ (kap. 2×250) IV. tr. odolnosti,
 • Zapustený úkryt – zdravotné stredisko, STOÚ (kap.100) IV. tr. odolnosti,
 • Veliteľské stanovište + úkryt STOÚ (kap.150) III. tr. odolnosti,
 • 2x PRÚ  (kap.2×300) bez tr. odolnosti,
 • Tepláreň, PRÚ (kap. 10) bez tr. odolnosti.

Samostatný úkryt mimo areál mala budova nákladnej železničnej stanice.  

Pre pozorovanie a prieskum slúžila jedna pozorovateľňa CO vežového typu, vybudovaná v 50. rokoch.  

VS štábu CO objektu

 Ide o dvojpodlažný betónový monolit 3. tr. odolnosti situovaný do svahu. Nejde ale o štolový úkryt ale o tzv. zahĺbený objekt. Má dva vstupy a núdzový výlez. Zaujímavé je, že vstupy sa nenachádzajú vedľa seba v rovine, ale nad sebou, pričom horný vstup do objektu je mierový a spodný bojový. Pri vrchnom vstupe sa nachádzajú aj dva železobetónové hlavice nasávania FVZ.

Po vstupe z mierového vchodu sa schádza schodmi na úroveň prvého podlažia do ochranného priestoru, kde po ľavej strane je priamy vstup do úkrytu s osadenými TP dverami D2, po pravej strane je príručný sklad. Za vstupom prechádzame protiplynovou a protitlakovou predsieňou, ktoré sú medzi sebou oddelené plynotesnými dverami P0. Z PT predsiene sa vchádza do miestnosti prachovej komory s disponujúcej dvoma jemnými a hrubými prachovými filtrami. Za PP predsieňou sa vchádza rovno do Filtroventilačnej časti alebo vpravo do operačnej časti. 

Filtroventilačnú časť tvorí miestnosť vodného hospodárstva, filtroventilačná komora (FVK) a kyslikáreň. Voda je napojená na verejný zdroj s núdzovou zásobou v podobe jedného zásobníky vody s kapacitou 5.000 litrov so samostatným bolerom pre ohrev vody. Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 1x FVZ 300a s regeneráciou vzduchu. 

Operačnú časť tvorí telefónna ústredňa, 3 kabínky telefonistov,  miestnosťou pre veliteľa prieskumnej služby, miestnosťou veliteľa CO objektu a operačnou sálou pre predstaviteľov jednotlivých skupín (a to: požiarna, zdravotnícka, ženijná, chemická, krytová, spojovacia, prieskumná, poriadková a MŠO). V miestnosti dominovala tabuľa s plánom objektu, poveternostnou situáciou a prehľadom o nasadení síl a prostriedkov CO objektu. Kabínky telefonistov mali linkové a rádiové spojenie s pozorovateľňou CO závodu. Priame spojenie bolo do roku 1960 tiež na ŠTOK Snina, od 1960 potom na ŠTOK Humenné, keďže štáb CO okresu Snina zanikol.   

Z hlavnej chodby na prvom podlaží viedli schody do prízemia, kde sa nachádzalo sociálne zariadenie (WC a umývárka), akumulátorovňa ako náhradný zdroj EE, sklad materiálu CO, žumpa s čerpadlom pre odvod splašiek, miestnosť prvej pomoci, dvoma miestnosťami pre ukrývaných s kapacitou 150 osôb, kde v jednej z nich bol umiestnený TP poklop núdzového výlezu. Nečistú časť tvorila prezliekáreň, odmorovacia priepusť, PP a PT prersieň ktorá ústi do dlhej chodby bojového vstupu.  Vchod do úkrytu z bojového vstupu je taktiež osadenž TP dverami D2 a následne plynotesnými dverami D0 oddeľujúce medzi sebou PT – PP – OM.  

Viac foto tu:

Úkryt pre zamestnancov KZ 250

Neďaleko hasičskej zbrojnice sa nachádzajú dve samostatne stojace nadzemné úkryty STOÚ typu KZ so IV. triedou odolnosti, každý s kapacitou 250 ukrývaných.  Keďže sú oba úkryty identické a zatopené spodnou vodou, navštívený bol iba jeden z nich. 

Každý úkryt má 2 vchody (mierový a bojový), prekryté plechovými dverami a ochrannou strieškou. Po vstupe do ochranného priestoru sa na konci dlhšej chodby nachádzajú na vstupe do úkrytu tlakovo-plynotesné dvere D2 tak na mierovom ako aj na bojovom vstupe.  Hlavnú časť úkrytu tvorí priestor rozdelený otvorenými prepážkami v ktorých sa nachádzajú priestory pre ukrývaných, miestnosť prvej pomoci, vodné hospodárstvo, WC bunka a strojovňa FVZ. 

Zásobovanie elektrickou energiou bolo zabezpečené verejnou sieťou. Núdzový zdroj nebol zabezpečený. Voda bola napojená na verejný zdroj s núdzovou zásobou v troch zásobníkoch. Splašky boli odvádzané do vonkajšej kanalizačnej siete čerpadlom. Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 2x FVZ 300c.

Úkryty nemali svoje mierové využitie, skladoval sa v nich len materiál CO.   

Viac foto tu:

8 Komentáre

 1. Niekto ?

  Je tam voľný prístup do všetkých bunkrov ? Chcel by som to preskúmať ?

  1. Tartaros (Autor článku)

   Nie je. Areál je strážený.

 2. Jakub

  A kde presne sú ?

  1. Tartaros (Autor článku)

   To nezverejňujeme

 3. Tartaros (Autor článku)

  Oficiálne

 4. Jozef

  Prosím o info, na koho konkrétne sa v tomto prípade obrátiť s oficiálnou žiadosťou o návštevu týchto objektov.Diky

  1. ochranne-stavby (Autor článku)

   Netušíme, kto je momentálne ich správcom. Bolo to pred 6 rokmi. Správca sa už zmenil.

   1. Jozef

    Ok, díky aj tak 🙂

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *