ŠTOB / úkryt CO – ZVL, Žilina (SVK)

13. januára 1968, sa začala výroba a položil sa základný kameň druhej etapy výstavby ložiskovej fabriky ZVL v Žiline – Bytčici. Do roku 1979 bola žilinská ZVL súčasťou Národného podniku ZVL v Kysuckom Novom Meste a v roku 1980 sa fabrika osamostatnila, vznikol tak nový koncernový štátny podnik. Na akciovú spoločnosť sa podnik ZVL tranformoval 1. mája 1992. [sme.sk] 
Podnik mal pre svojich zamestnancov vybudované dva samostatne stojace úkryty typu KZ-300, z toho jeden slúžil aj pre potreby ŠTOB. Dnes už existuje len jeden z nich a to KZ-300/VS, ktorý je popísaný nižšie. Druhý samostatne stojací úkryt KZ-300 bol zlikvidovaný a na jeho mieste dnes stojí parkovisko. 

Ide o samostatne stojací ŽB monolit STOÚ typu KZ-300, 4 tr. odolnosti, určený pre ukrytie zamestnancov a tiež ako VS štábu CO objektu. Úkryt má 2 vchody (mierový a bojový) na ktorých sú osadené TP dvere D-7,5. Každý vchod ma dvojstranné schodisko. Samostatný núdzový výlez nie je preto riešený. 

Dispozičné riešenie úkrytu: 2xPPP, 2xPTP, OM, PK. FVK,  VH, 3xU, WC. 

Úkryt disponuje troma oddelenými miestnosťami pre ukrývaných, pričom jedna z nich je vyčlenená ako pracovisko štábu CO objektu, preto sa kapacita 300 ukrývaných znižuje na 200 osôb. Úkrytové miestnosti sú vybavené lavicami a policami pre skladovanie materiálu CO. Samotná miestnosť štábu CO je zriadená provizórne a nachádzajú sa tu stoly a stoličky pre náčelníkov jednotlivých skupín CO objektu, nástenky a mapy, skriňa s dokumentami a sporákom.

El. energia: Objekt je zásobovaný el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Záložný zdroj nebol k dispozícii. 

Vodné hospodárstvo: Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu. Pre núdzovú zásobu vody mal úkryt k dispozícii 6 tlakových nádrží.

FVZ: Úkryt je vybavený dvoma typovými stanicami FVZ 300b, teda s  oddelenou prachovou komoru.  

Kanalizácia: Je zvedená do zbernej šachty umiestnenej pod krytom. Splašky sú následne odvádzané kalovým čerpadlom do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorilo jedno WC so spoločnou umyvárkou a štyrmi samostatnými toaletami. 

4 Komentáre

 1. Mentallica

  Dá sa tam dostať? Je to otvorené?

  1. ochranne-stavby (Autor článku)

   Nie je.

 2. Alex

  Čo znamenajú skratky ŠTOB ZVL?

  1. ochranne-stavby (Autor článku)

   ŠTOB – Štáb CO Objektu
   ZVL – je závod na výrobu ložísk

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *