ŠTOB / úkryty CO – PCP, Žilina (SVK)

História závodu Považské celulózky a papierne n.p. siaha až do roku 1905, keď sa tu začala výroba celulózy pre papierové výrobky a výrobky zo syntetických vlákien. Výroba sulfitového liehu nabehla v roku 1941 a od roku 1983 závod vyrába výlučne produkty papierovej hygieny z tissue papiera. V roku 1921 založila celulózka továreň na umelý hodváb v Senici, kde dodávala viskózovú celulózu. V roku 1922 prevzala aj celulózku v Ružomberku. V roku 1922 prešlo sídlo spoločnosti do Bratislavy Starý pôvodný drevosklad a drevosekáreň zaberali 40% plochy fabriky. Zmenou technológií a novou výstavbou sa po roku 1970 celulózka prebudovala na moderný závod. V súčasnosti po privatizácii sa celulózka stala novodobým závodom na výrobu papierových hygienických produktov.

V 50. rokoch s rozvojom civilnej obrany sa začala riešiť aj problematika ochrany zamestnancov podniku. Keďže v 50. rokoch ešte CO počítala s konvenčným bombardovaním klasickou muníciou, bolo rozhodnuté vybudovať VS a samotné úkryty pre zamestnancov mimo areál.

Celkovo sa tak vybudovalo jedno veliteľské stanovište CO objektu a 3 typové úkryty U-100 pre zamestnancov. Dnes sú všetky úkryty zdevastované a niektoré vyhorené, keďže boli dlhodobo obývané bezdomovcami. Minimálne jeden úkryt U-100 bol zlikvidovaný kvôli výstavbe nákupného centra. Osud zvyšných objektov nám dnes nie je známy.

Úkryt U-10 (Štáb CO objektu) 

Typovo a konštrukčne ide o identický objekt VS, akými disponovali aj celulózky SCP Ružomberok a TCP Martin. Ide o úkryt typu U-10 a bol vybudovaný v 50. rokoch mimo areál celulózky. Ide o samostatne stojací úkryt STOÚ, IV. triedy odolnosti. Kapacitne bol koncipovaný pre 10 riadiacich pracovníkov štábu CO objektu. Nedisponoval teda miestnosťami pre ukrývaných. 

Ochranný priestor úkrytu má dva vstupy so schodiskami, ktorými sa schádza k samotnému vstupu do úkrytu, ktorý je zapustený pod úrovňou terénu. Úkryt má len jeden vstup, na ktorom sú osadené TP dvere D-2. Cez úkryt vedie jedna spojovacia miestnosť, na konci ktorej sa nachádza núdzový výlez s osadeným vnútorným poklopom P-2. Poklop ústil do dlhej horizontálnej chodby, na ktorej konci sa nachádzali železné stúpačky vedúce na povrch. Samotný vchod prekrýval z vonkajšej strany ešte obyčajný železný poklop. 

Operačnú časť úkrytu tvorila dvojica miestnosti operačného sálu, dvojica miestnosti pre telefonistov a jedna odpočinková miestnosť. Technickú časť tvorila miestnosť FVK, prachovej komory, vodného hospodárstva, akumulátorovne a jedného WC s umyvárkou.   

Zásobovanie elektrickou energiou bolo zabezpečené verejnou sieťou. Ako núdzový zdroj slúžili akubatérie. Voda bola napojená na verejný zdroj s núdzovou zásobou v jednej tlakovej nádrži . Splašky boli odvádzané do vonkajšej kanalizačnej siete.

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 1x FVZ-300b. Zariadenie bolo vybavené dvoma sacími prívodmi, pričom obe ústili v ochranných železobetónových hlaviciach zvlášť, nachádzajúcich sa nad úkrytom.

Úkryt dlhodobo obývali bezdomovci, preto bol celý interiér zdevastovaný. 

Stav k 2011

Úkryty U-100

Pre ukrytie zamestnancov závodu tu boli vybudované 3 úkryty typu U-100.  Všetky tieto úkryty sú konštrukčne identické. 

Úkryty majú dva zdvojené vchody (pre lepšiu ochranu pred tlakovou vlnou), klenbové chodby (vajíčkovitého tvaru) a pomerne vysoký oválny nasávací komín pre FVZ nad každým vchodom, typický pre úkryty typu U-100. Núdzový výlez nebol riešený . Na vstupe do úkrytu z ochranného priestoru boli osadené tlakovo-plynotesné dvere typu D-2. Úkryty boli jednoduché – nachádzali sa tu len miestnosti pre ukrývaných rozdelené v troch sekciách, jedna strojovňa filtroventilácie a dva miestnosti s WC.  V miestnostiach pre ukrývaných sa nachádzali lavice na sedenie po oboch stranách. 

Zásobovanie elektrickou energiou bolo zabezpečené verejnou sieťou. Núdzový zdroj nebol zabezpečený. Voda bola napojená na verejný zdroj bez núdzovej zásoby. Splašky boli odvádzané do vonkajšej kanalizačnej siete. Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 1x FVZ-300b.

Stav k 2011

5 Komentáre

 1. Jaroslav

  Poznám dva kryty typu U – 100 pri celulózke a bol som v nich, fotky sú mi povedomé

  1. Alex

   Ahoj mohol by som sa s tebou skontaktovať a zobral by si ma do nich?

   1. ochranne-stavby (Autor článku)

    Ľutujem, ale nerobíme exkurzie po objektoch ani neposkytujeme ich polohy.

 2. Alex

  Ahoj mohol by som sa s tebou skontaktovať a zobral by si ma do nich?

  1. ochranne-stavby (Autor článku)

   Nie

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *