ŠTOB / úkryty CO – Tesla, Liptovský Hrádok (SVK)

Československý elektrotechnický podnik TESLA bol založený v roku 1946. Mal viacero odštepných závodov, pričom mnohé z nich fungujú dodnes, a to ako samostatné akciové spoločnosti. Tesla Liptovský Hrádok a.s. pôsobí na trhu už od roku 1950, pričom sa aktuálne venuje najmä výrobe rackových zostáv s komunikačnou a riadiacou elektronikou. Prvým produktom, ktorý začal v roku 1950 schádzať z výrobných pásov v závode, bol „bytový zvonok s označením ES ZV7“. Aj ďalšie roky sa podnik sústredil na výrobu telefonických prístrojov a tie tvorili v počiatočnom období gro produkcie. Neskôr prišli aj zložitejšie produkty, ako napríklad telefónne ústredne či špeciálna vojenská technika. Po desiatich rokoch expanzie otvorila TESLA Liptovský Hrádok svoj sesterský závod v Stropkove. Po čase sa úplne osamostatnil. Podnik vyrába telekomunikačnú techniku, hlavne verejné a pobočkové telefónne ústredne, dosky s plošnými spojmi pre vývodovú i plošnú montáž, ale je aktívny aj v kovovýrobe. V nej sú výsledkom jednak stojany pre ústredne i rôzny výrobný sortiment strojárskeho a elektrotechnického charakteru. V roku 1991 TESLA Liptovský Hrádok, ako prvý štátny podnik v ČSSR, založil spoločnú firmu (joint venture) s nemeckou firmou Alcatel SEL Stuttgart. V tom istom roku bola aj jej privatizácia. [1]

V areáli Tesly Liptovský Hrádok sa nachádzajú 3 samostatne stojace úkryty typu KZ-300, pričom v jednom z nich je zároveň VS ŠTOB. Na davoch z nich boli neskôr vybudované ľahké montážne haly, ktoré ale do konštrukcie úkrytov nijako nezasiahli, Všetky 3 objekty sú konštrukčne identické, každý s kapacitou 300 ukrývaných a IV. triedou odolnosti. V prípade KZ-300 I. VS je ale úkryt rozšírený o jednu sekciu VS pre potreby ŠTOB, preto je tento úkryt väčší než zvyšné dva. Konštrukčne ide o STOÚ ŽB monolity z časti zapustené pod zemou s dvoma vchodmi (mierový a bojový) bez núdzového výlezu. Na všetkých vchodoch sú osadené TP dvere D-2. 

Každý Úkryt disponuje troma oddelenými miestnosťami pre ukrývaných a úkrytové miestnosti sú vybavené lavicami.

Úkryt KZ-300-I. VS je rozšírený ešte o jednu sekciu, ktorá je vyčlenená ako pracovisko štábu CO objektu. Samotná sekcia štábu CO v KZ-300-I. VS je zriadená provizórne a nachádzali sa tu stoly a stoličky pre náčelníkov jednotlivých skupín CO objektu, nástenky a mapy. Spojovaciu časť tvoria 2 kabínky pre telefonistov a priestor pre telefónnu ústredňu. Bol tu osadený skriňový šnúrový prepojovač Tesla, s klapkami MB a linkou AUT, no v čase našej návštevy už chýbal VS bolo linkovo spojený na ŠTOK Liptovský Mikuláš.

Dispozičné riešenie úkrytu (KZ-I. VS): 2xPPP, 2xPTP, OM, FVK,  VH, 3xU, 2xWC, VS sekcia (SBV, prieskumná skupina, spojovacia                                                                           skupina, TÚ, 2x kabínka telefonistov)  

Dispozičné riešenie úkrytu (KZ-II. a III.): 2xPPP, 2xPTP, OM, FVK,  VH, 3xU, 2xWC.

El. energia: Objekty sú zásobované el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov. Pre rozvod el. energie má každý objekt vlastný rozvádzač. Záložný zdroj nebol k dispozícii pre žiaden úkryt ani VS.

FVZ: Každý úkryt je vybavený dvoma typovými stanicami FVZ 300c, teda bez oddelenej prachovej komory. HPF a JPF sa nachádza priamo vo FVK. 

Vodné hospodárstvo: Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu. Pre núdzovú zásobu vody mal každý úkryt k dispozícii 2 tlakové nádrže, každá s kapacitou 10.000 litrov vody.

Kanalizácia: Je u každého úkrytu zvedená do zbernej šachty umiestnenej pod krytom. Splašky sú následne odvádzané kalovým čerpadlom do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorila dvojica WC, každé so spoločnou umyvárkou a dvoma samostatnými toaletami.   Úkryt KZ-300-I. VS mal ešte jednu samostatnú toaletu pre osadenstvo štábu CO OBT. 

KZ-300-I. VS

KZ-300-II. 

KZ-300-III.

Stav k 2003. Všetký tri úkryty sú už dnes vyradené z evidencie. 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *