ŠTOB – Vlárské Strojírny, Slavičín (CZE)

V 30. rokoch vznikla pri Slavičíne továreň na výrobu delostreleckej a ženijnej munície, ktorá patrila pod podnik Zbrojovka Brno. V druhej svetovej vojne táto továreň patrila pod spoločnosť Detona a špecializovala sa na výrobu leteckých bômb. V 50. rokoch sa začala orientovať na všeobecnú strojárenskú výrobu a podnik sa neustále rozrastal. Od konca 60. rokov niesol názov Vlárské strojírny, n. p. Slavičín a radil sa medzi popredné československé výrobné podniky v obore textilného strojárenstva, hydraulických hadíc a špeciálnej techniky. 

Objekt susediaci s Vlárskými strojírnami je muničný sklad, v osemdesiatich rokoch patril pod 52. Muničnú základňu ako 3755/9 Bohuslavice n/Vláří. Ochranu zaisťoval útvar vzdialený cca 2 km v katastri obce Divnice (dnes vojenské múzeum).

B15/30 – VS CO OBT

Štáb CO objektu sa nachádzal v suterénnych priestoroch  administratívnej budovy s označením B15. Ide pôvodne o protiletecký úkryt, ktorý bol neskôr využitý pre potreby CO. Po konverzii na CO si úkryt zachoval na vstupoch pôvodné oceľové dvere, ktoré tu boli osadené ešte v čase výstavby v období protektorátu. V kontexte CO je to vlastne SPRÚ-Z bez triedy odolnosti. Úkryt slúžil výhradne ako veliteľské stanovište objektu – s ukrytím zamestnancov sa nepočítalo.  Kapacita objektu je 30 osôb. Doba spohotovenia úkrytu je 12 hodín a dĺžka prevádzky 48 hodín. Ochranný súčiniteľ stavby činí Kο 300/690 (skut./korig.).

Priestorové údaje:

 • Dĺžka: 9 m
 • Šírka: 8 m
 • Výška: 2,1 m
 • Podlahová plocha úkrytu: 72 m²
 • Objem úkrytu: 151 m²
 • Plošná hustota obvodovej steny: 1620 kg/m²
 • Plošná hustota stropu nad úkrytom: 350 kg/m²

Úkryt bol vybavený telefónom, rozhlasom po drôte, prívodom vody, jednotným časom, kanalizáciou a sociálnym zariadením.  

Objekt mal 2 vstupy (jeden z 1.NP a jeden z prízemia s malou predsieňou) a jeden núdzový východ. Chodba NV ústi približne 23 m od priečelia AB v zvláštnej podobe – ako záhradný altánok.  

Pôdorys objektu

Úkryt nemal FVZ, vetranie bolo zabezpečené iba prirodzeným spôsobom. Vetracie otvory boli osadené špeciálnymi uzatváracími poklopmi.

Elektrická energia bola dodávaná len z verejnej siete. Záložný zdroj nebol k dispozícii.

Voda bola dodávaná z verejnej siete. Pri prerušení dodávky mohol úkryt čerpať vodu z vlastnej studne s čerpadlom typu Darling. Ohrev vody zabezpečoval jeden bojler.

Sociálne zázemie tvorilo WC (s jednou toaletou a jednou sprchou), kuchyňa a malá odpočiváreň. Súčasťou úkrytu bol aj sklad. Stredom úkrytu viedla spojovacia chodba, ktorá priamočiaro spájala obe vchody do úkrytu.

Štáb CO tvorili tieto miestnosti:

 • Operačná miestnosť (2 miestnosti)
 • Štáb obrany
 • Spojovacia služba
 • Vyhodnocovacia skupina

Operačná sála bola vybavená tabuľou s plánom celého závodu, tabuľou síl a prostriedkov závodu. Bol tu vyvedený jednotný čas a nachádzalo sa tu ešte niekoľko pracovných stolov. Osadenstvo VS bolo zastúpené nasledovne:

 • NCOOBT
 • ZCOOBT
 • Náčelník štábu CO
 • PNŠ CO pre riadenie boj. činnosti, ZVP
  • Poriadková jednotka
 • PNŠ CO pre riadenie boj. činnosti, evidencia máp
 • PNŠ CO pre prípravu, riadenie a výcvik, PZ
  • Prieskumná jednotka
 • PNŠ CO pre spojenie
  • Spojovacia jednotka
 • PNŠ CO pre protiradiačnú a chemickú prípravu 2x 
  • Špeciálna očista terénu
  • MSO
  • Chemické laboratórium
  • MSAZ
  • Dozimetrická kontrola
 • PNS CO pre PRCHO – vedúci vyhodnocovač
 • PNS CO pre PRCHO – vyhodnocovač  
 • PNS CO pre ženijno-technické zabezpečenie 2x 
  • Požiarná jednotka
  • Krytový útvar
  • Vyprosťovací útvar
  • Technicko – poruchová jednotka
 • PNS CO pre zdravotnícke zabezpečenie 
  • Zdravotná jednotka
  • Ochrana potravín
 • PNŠ CO pre MTZ 

Spojovacia služba mala k dispozícii 3 kabínky telefonistov (každá vybavená jedným telefónom)  a k dispozícii bol tiež ďalekopis typu T100. Linkové spojenie z VS bolo vedené: 

 • ŠTOK Zlín
 • TÚ Slavičín
 • Pošta Zlín
 • Posádka VS
 • TÚ Vlárské Strojírny Slavičín
 • Vodáreň 

Stav k 2014

Úkryty pre zamestnancov

V areáli závodu sa nachádzalo aj niekoľko ďalších úkrytov pre osadenstvo závodu. Šlo však väčšinou o zapustené úkryty typu SPRÚ, prípadne SPRÚ-Z. Niekoľko objektov, určených pre ukrytie bolo nadzemných – šlo o rôzne prístrešky či sklady. V areáli je ešte jeden úkryt, ktorý bol skolaudovaný až v ruku 1989. Viac informácii o ňom nie je a dnes sa používa ako sklad. 

Plán ukrytia závodu

Úkryt č.1 (budova C37) 

 • Kapacita: 120
 • Polozapustený 
 • Mierový užívateľ úkrytu: Prevádzka II. 
 • Mierové využitie: Sklad ND
 • Vetranie: Prirodzené 

Úkryt č.2 (budova C7) 

 • Kapacita: 200
 • Polozapustený 
 • Mierový užívateľ úkrytu: Prevádzka II. 
 • Mierové využitie: Sklad ND
 • Vetranie: Prirodzené 

Úkryt č.3 (budova C30) 

 • Kapacita: 80
 • Zapustený 
 • Mierový užívateľ úkrytu: Požiarný útvar 
 • Mierové využitie: Sklad PÚ
 • Vetranie: IFVZ

Úkryt č.4 (budova C29) 

 • Kapacita: 150
 • Polozapustený 
 • Mierový užívateľ úkrytu: Zdravotné stredisko
 • Mierové využitie: Sklad CO
 • Vetranie: IFVZ 

Úkryt č.5 (budova B106) 

 • Kapacita: 300
 • Polozapustený 
 • Mierový užívateľ úkrytu: Odborné učilište
 • Mierové využitie: Výcvikový priestor OÚ
 • Vetranie: IFVZ 

Úkryt č.7 (budova B50) 

 • Kapacita: 300
 • Zapustený 
 • Mierový užívateľ úkrytu: Odbor dopravy
 • Mierové využitie: Sklad dopravy
 • Vetranie: IFVZ 

Úkryt č.8 (budova B88) 

 • Kapacita: 200
 • Polozapustený 
 • Mierový užívateľ úkrytu: Prevádzka TOV
 • Mierové využitie: Sklad elektro opravy
 • Vetranie: Prirodzené

Úkryt č.9 (budova B1 a B2) 

 • Kapacita: 300
 • Polozapustený 
 • Mierový užívateľ úkrytu: Odbor zásobovania
 • Mierové využitie: Sklad 
 • Vetranie: Prirodzené

Úkryt č.10 (budova B9) 

 • Kapacita: 100
 • Nadzemný 
 • Mierový užívateľ úkrytu: Prevádzka náradia
 • Mierové využitie: Pieskovňa 
 • Vetranie: Prirodzené

Úkryt č.11 (budova B11) 

 • Kapacita: 60
 • Nadzemný 
 • Mierový užívateľ úkrytu: Odbor zásobovania
 • Mierové využitie: Sklad technických plynov 
 • Vetranie: Prirodzené

Úkryt č.12 (budova B10) 

 • Kapacita: 60
 • Nadzemný 
 • Mierový užívateľ úkrytu: Prevádzka TOV
 • Mierové využitie: Sklad TOV 
 • Vetranie: Prirodzené

Úkryt č.13 (budova B30) 

 • Kapacita: 60
 • Nadzemný 
 • Mierový užívateľ úkrytu: Odbor zásobovania
 • Mierové využitie: Sklad špecialného materiálu
 • Vetranie: Prirodzené

Úkryt č.14 (budova B85) 

 • Kapacita: 60
 • Nadzemný 
 • Mierový užívateľ úkrytu: Odbor zásobovania
 • Mierové využitie: Sklad špecialného materiálu
 • Vetranie: IFVZ

Úkryt č.15 (budova B31) 

 • Kapacita: 200
 • Polozapustený
 • Mierový užívateľ úkrytu: Odbor zásobovania
 • Mierové využitie: Šatňa
 • Vetranie: IFVZ

_______________________________________

Použité pramene:

 • Fortifikace.net
 • Muzeum civilní obrany Praha – MCOP 2012

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *