ŠTOB / VS STCHS – Chemkostav, Humenné (SVK)

Ide o zapustený plynotesný úkryt 5. tr. odolnosti, ktorý slúžil potrebám štábu CO objektu Chemkostav n.p. a tiež ako veliteľské stanovište stavebno-technickej skupiny CO. Ide o pomerne malý úkryt, ktorý bol vybudovaný v suterénnych priestoroch danej AB čo je možné vidieť aj na chodbe núdzového výlezu, ktorá vyčnieva na povrch s dĺžkou chodby 10 metrov.

Úkryt má jeden vstup dostupný zo suterénu budovy s osadenými TP dverami D-2 a jeden núdzový výlez na konci osadený plynotesným poklopom P-3 a zvnútra budovy sú pre vstup do NV osadené TP dvere D-3. 

Úkryt pozostával z operačnej miestnosti, jednej kabínky telefonistu a jedného WC.

Úkryt nedisponoval žiadnou FVZ.  

Úkryt bol napojený na verejnú vodovodnú sieť. Núdzová zásoba nebola riešená a úkryt nedisponoval ani vlastnou studňou. Splašky boli odvádzané priamo do mestskej kanalizácie. 

El. energia bola privádzaná vonk. sieťou, akýkoľvek núdzový zdroj nebol k dispozícii. 

Návšteva: 2016

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *