ŠTOK, Dolný Kubín (SVK)

Predmetné veliteľské stanovište štábu CO okresu Dolný Kubín vzniklo podľa požiadaviek ONV Dolný Kubín v 50. rokoch. Nadriadeným orgánom ŠTOK DK bol do roku 1960 ŠTK Žilinského kraja. Od roku 1960 to bol ŠTK Stredoslovenského kraja so sídlom v Banskej Bystrici. 

VS bolo vybudované v Dolnom Kubíne pod nemenovanou administratívnou budovou. Veliteľské stanovište je situované v suterénnych priestoroch budovy. Úkryt je zapusteného typu s 5 atomickou triedou odolnosti. Disponuje jedným (mierovým) vchodom a núdzovým výlezom. Zaujímavosťou je, že jediný mierový vchod nedisponuje odmorovacou priepusťou.

Dispozíciou ide o bežné veliteľské stanovište CO porovnateľne veľkých okresov, rovnako obsahuje všetky štandardné technické prostriedky. Konkrétne sa vo veliteľskom stanovišti nachádzajú nasledujúce miestnosti: protiplynová a protitlaková predsieň, prachová komora, komora FVZ, umyváreň, 2x WC(nerealizované), miestnosť pre ďalekopis, miestnsoť telefónnej ústredne,  miestnosť spojovacej skupiny, miestnosť náčelníka štábu okresu (ŠTOK), miestnosť pre operačnú skupinu, miestnosť okresného vyhodnocovacieho strediska (OVYS), miestnosť pre skupinu protichemickej obrany (PRCHO), miestnosť pre prieskumnú skupinu, miestnosť ženijno-technickej skupiny, kabínky telefonistov.

Na hlavnom vstupe do úkrytu sú použité dvere typu D-2, pričom za protitlakovou a protiplynovou predsieňou, pri vstupe do čistej časti pracoviska sú dvere typu D-3. V prachovej komore je jeden filter typu HPF300, akumulátorovňa a zároveň sklad filtrov, na vstupe sú použité dvere typu D-4.

V komore filtroventilačného zariadenia je umiestnené FVZ300b, pretlakometer, telefón AUT a skriňa s hygienickým materiálom (uteráky, mydlá a pod.). Komora FVZ má osadené obyčajné, drevené dvere.

Časť umyvárne obsahuje dve oddelené kabíny toaliet a umývadlo. Zaujímavosťou je, že v kabínkach nie sú osadené samotné suché záchody, ale telefóny AUT a stolčeky, ako v kabínkach telefonistov.

Miestnosť pre ďalekopis disponuje telefónnou a ďalekopisnou prípojkou. Ďalekopis v čase návštevy chýbal, použitý však bol zrejme typ T100 od Zbrojovky Brno.

Miestnosti telefónnej ústredne dominuje skriňový šnúrový prepojovač Tesla, s klapkami MB a linkou AUT.

Osadená rozhlasová ústredňa je pobočková, typ AUB230, výroby Tesla Vráble.

Pôdorys ŠTOK

Úsek spojenia:

ŠTOK DK mal linkové spojenie so všetkými štábmi CO objektov a jednotiek CO v okrese, z ktorých najvýznamnejšie boli:

 • OFZ, Istebné
 • SEZ, Dolný Kubín
 • TESLA, Nižná 
 • OÚNZ, Dolný Kubín
 • ONV, Dolný Kubín
 • ČSD, Dolný Kubín
 • OSP, Dolný Kubín
 • HaZZ, Dolný Kubín

Úsek prieskumu:

Pozorovacia skupina mala k dispozícii 1 pozorovateľňu starého typu. O jej type a umiestnení sa zatiaľ nevie.  V 80. rokoch pribudla v okrese nová pozorovateľňa nového typu (tzv. S-83), určená pre sledovanie koruny Oravskej priehrady. Pozorovateľňa sa nachádza v katastri obce Bobrov.

2 Komentáre

 1. Martin

  Dobrý deň, je možné sa doňho dostať „bežným spôsobom“ alebo treba kontaktovať správcu budovy a pýtať si povolenie na vstup? 🙂

  1. Tartaros (Autor článku)

   Dobrý deň. Úkryt nie je voľne prístupný. Navštívený so správcom.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *