ŠTOK, Nové Zámky (SVK)

Toto veliteľské stanovište štábu CO okresu vzniklo podľa požiadaviek ONV Nové Zámky v 50. rokoch. Nadriadeným orgánom ŠTOK NZ bol do roku 1960 ŠTK Nitrianskeho kraja. Od roku 1960 to bol ŠTK Západoslovenského kraja so sídlom v Bratislave s hlavným veliteľským stanovištom CO kraja v Alekšinciach.  

Tento štáb CO okresu bol vybudovaný v Nových Zámkoch pod nemenovanou administratívnou budovou. Veliteľské stanovište je situované v suterénnych priestoroch budovy. Úkryt je zapusteného typu s 3 atomickou triedou odolnosti. Kapacita úkrytu bola 74 riadiacich pracovníkov štábu CO okresu.  

Úkryt mal jeden vchod z vnútra budovy, na ktorom boli osadené TP dvere D-7,5 a jeden núdzový výlez s poklopom P-1,5, ktorý ústi v samostatnej ŽB hlavici. Obvodové múry majú hrúbku  50 cm. Rozmery úkrytu sú 25,7 x 13,9 m. 

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 2x FVZ-300c. 

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť s núdzovou zásobou v dvoch tlakových nádržiach. 

Elektrická energia bola dodávaná z verejnej siete a ako náhradný zdroj slúžili AKU batérie. 

Pôdorys ŠTOK

Úsek spojenia:

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO, mal ŠTOK spojenie s týmito objektmi CO:

 • Okresná vojenská správa
 • Západoslovenské energetické závody
 • ČSD – ŽST, NZ
 • ČSD – ŽST, Štúrovo
 • Elektrosvit, NZ
 • TESLA, NZ
 • Calex, NZ
 • Remesloslužba, NZ
 • ELITEX, Šúrany
 • Juhoslovenské Celulózky a papierne, Štúrovo

Spojovaciu skupinu tvorilo 8 kabiniek telefonistov s vyvedeným linkovým spojením, jedna kabínka s vyrozumievacím  zariadením P-160, miestnosť ďalekopisu a RDST. Telefónnu ústredňu tvorila dvojica količkových ústrední. 

Vnútorné spojenie zabezpečovala rozhlasová ústredňa TESLA AUA 4712.

Úsek prieskumu:

Pozorovacia skupina mala k dispozícii 1 pozorovateľňu starého typu. Ide o strešnú pozorovateľňu a nachádza sa v centre mesta na streche polyfunkčnej budovy. Viac  o nej sa dočítate v samostatnom článku tu

2 Komentáre

 1. Michal

  Zdravím, je tento kryt dostupný verejnosti?

  1. Tartaros (Autor článku)

   Zdravím. Žiaľ, nie je

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *