ŠTOK, Nové Zámky (SVK)

Toto veliteľské stanovište štábu CO okresu vzniklo podľa požiadaviek ONV Nové Zámky v 50. rokoch. Nadriadeným orgánom ŠTOK NZ bol do roku 1960 ŠTK Nitrianskeho kraja. Od roku 1960 to bol ŠTK Západoslovenského kraja so sídlom v Bratislave s hlavným veliteľským stanovištom CO kraja v Alekšinciach.  

Tento štáb CO okresu bol vybudovaný v Nových Zámkoch pod nemenovanou administratívnou budovou. Veliteľské stanovište je situované v suterénnych priestoroch budovy. Úkryt je zapusteného typu s 3 atomickou triedou odolnosti. Kapacita úkrytu bola 74 riadiacich pracovníkov štábu CO okresu.  

Úkryt mal jeden vchod z vnútra budovy, na ktorom boli osadené TP dvere D-7,5 a jeden núdzový výlez s poklopom P-1,5, ktorý ústi v samostatnej ŽB hlavici. Obvodové múry majú hrúbku  50 cm. Rozmery úkrytu sú 25,7 x 13,9 m. 

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 2x FVZ-300c. 

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť s núdzovou zásobou v dvoch tlakových nádržiach. 

Elektrická energia bola dodávaná z verejnej siete a ako náhradný zdroj slúžili AKU batérie. 

Pôdorys ŠTOK

Úsek spojenia:

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO, mal ŠTOK spojenie s týmito objektmi CO:

 • Okresná vojenská správa
 • Západoslovenské energetické závody
 • ČSD – ŽST, NZ
 • ČSD – ŽST, Štúrovo
 • Elektrosvit, NZ
 • TESLA, NZ
 • Calex, NZ
 • Remesloslužba, NZ
 • ELITEX, Šúrany
 • Juhoslovenské Celulózky a papierne, Štúrovo

Spojovaciu skupinu tvorilo 8 kabiniek telefonistov s vyvedeným linkovým spojením, jedna kabínka s vyrozumievacím  zariadením P-160, miestnosť ďalekopisu a RDST. Telefónnu ústredňu tvorila dvojica količkových ústrední. 

Vnútorné spojenie zabezpečovala rozhlasová ústredňa TESLA AUA 4712.

Úsek prieskumu:

Pozorovacia skupina mala k dispozícii 1 pozorovateľňu starého typu. Ide o strešnú pozorovateľňu a nachádza sa v centre mesta na streche polyfunkčnej budovy. Viac  o nej sa dočítate v samostatnom článku tu

9 Komentáre

 1. Michal

  Zdravím, je tento kryt dostupný verejnosti?

  1. Tartaros (Autor článku)

   Zdravím. Žiaľ, nie je

   1. Tomáš

    Dobrý deň.
    O vyradených ukrytoch v Nitre informácie nemáte?
    Rád by som volaké navštívil.
    Viem o 10tich ale sú zabezpečené.
    Dakujem.

 2. Vavrik Filip

  Zdravím ak by nastal vojnový stav pre krajinu dalo by sa nájsť v nových zámkoch CO kryt?

  1. ochranne-stavby (Autor článku)

   Zdravím

   Nové Zámky v minulosti spravovalo 13 objektov civilnej ochrany v bytových domoch, určených pre ukrytie obyvateľatva. V súčasnosti je väčšina týchto úkrytov už vyradená z evidencie.

   Pre potreby mesta Nové Zámky sa ponechali nasledovné objekty civilnej ochrany v bytových domoch:
   •Bratov Baldigarovcov 13 – 15, súp. č. 37,
   •Hollého 3 – Radničná 6, súp. č. 3,
   •Hollého 4, súp. č. 36,
   •Kukučínová 3 – Tolstého 2, súp. č. 219,
   •Hollého 1 – Radničná 4, súp. č. 2.

   Vyradené úkryty:

   •Bytový dom – Hviezdoslavova 2-4, súp. č. 1231
   •Bytový dom – Ľ.Štúra 20-22, súp. č. 2674
   •Bytový dom – Björnsonova 3, súp. č. 471
   •Bytový dom – Podzámska 8, súp. č. 228
   •Bytový dom – Majzonovo nám. 5-6-7, súp. č. 181
   •Bytový dom – Šurianska č. 4-6, súp. č. 1230
   •Bytový dom – Petöfiho 9-13, súp. č. 113
   •Bytový dom – M. Oláha 4-6, Kraskova 1-3, súp. č. 45

   1. Peťo

    Dobrý deň,

    v meste Štúrovo, alebo Šaľa sú kde evidované kryty CO?
    Ďakujem za pomoc.

    1. ochranne-stavby (Autor článku)

     Úkrytie obyvateľstva v Štúrove resp. Šali je vedené formou JÚBS. Konkr. info získate na príslušnom okresnom úrade. Informácie o úkrytoch pre zamestnancov poskytovať nebudeme.

 3. Stevo

  Dobrý den, viete o nejakych ukrytoch v Šturove.
  dakujem

  1. ochranne-stavby (Autor článku)

   Úkrytie obyvateľstva v Štúrove je vedené formou JÚBS. Konkr. info získate na príslušnom okresnom úrade. Informácie o úkrytoch pre zamestnancov poskytovať nebudeme.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *