ŠTOK, Senica (SVK)

Toto veliteľské stanovište štábu CO okresu vzniklo podľa požiadaviek ONV Senica v 50. rokoch. Nadriadeným orgánom ŠTOK SE bol do roku 1960 ŠTK Bratislavského kraja. Od roku 1960 to bol ŠTK Západoslovenského kraja so sídlom v Bratislave s hlavným veliteľským stanovišťom CO kraja v Alekšinciach.  

Tento štáb CO okresu bol vybudovaný v Senici ako zapustený typ pod nemenovanou budovou. Chránené pracovisko je situované v suterénnych priestoroch budovy. Toto chránené pracovisko je typu SPRÚ bez akejkoľvek atómickej odolnosti. Je to jediné CHP na Slovensku, ktoré zostalo nezodolnené. 

Pôdorys ŠTOK

Žiaľ, toto CHP bolo už dlhú dobu vyradené, preto sa tu z pôvodného vybavenia nezachovalo takmer nič a tak nie je možné podať bližší popis tohto objektu. Ten dnes slúži ako skladisko nepotrebného materiálu. V miestnosti TÚ sa  nachádzal skriňový šnúrový prepojovač a ďalší bol umiestený na chodbe. Ten však sem bol pravdepodobne dovezený z iného objektu. V miestnosti OVyS bol umiestnený hlásič úrovne radiácie DC-4D-82 s jednou nízkointenzívnou sondou umiestnenou vedľa hlásiča a s akustickým a signalizačným doplnkom.  

Úkryt mal jeden vchod na ktorých sú osadené iba obyčajné drevené dvere. Núdzovým výlezom objekt nedisponoval.

Filtroventiláciu vzduchu v objekte nebola osadená. Núdzovo by sa sem nainštalovaná iba súprava FVKP.

Voda a kanalizácia bola napojená na verejnú sieť. Núdzový zdroj vody nebol k dispozícii.

Elektrická energia bola dodávaná z verejnej siete bez núdzovej zálohy.

 

Stav k 2016

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *