Úkryt CO – Blok D a E, Trnava (SVK)

V Trnave evidujú 38 odolných a plynotesných úkrytov s celkovou kapacitou 6120 osôb. [údaj z 2015]. Z toho je vo firmách alebo školách vybudovaných 16 úkrytov, zostávajúcich 22 je určených pre obyvateľstvo. Úkryty pre obyvateľstvo sú umiestnené najmä v starších obytných domoch, ktoré vybudovali začiatkom 50. rokoch. Čo sa týka rozlohy, najväčší úkryt je na Slovanskej l6, má 191 metrov štvorcových. Naopak, rozlohou najmenší je zhodou okolností taktiež na Slovanskej, má 111 metrov štvorcových. 

Nazreli sme do dvoch úkrytov pre obyvateľstvo, ktoré sa nachádzajú pod staršími obytnými domami a to v bloku D a bloku E. Ide o identické plynotesné úkryty, každý s kapacitou 100 ukrývaných.

Každý úkryt pozostáva z odmorovacej priepusti, strojovne FVZ, vodným hospodárstvom, dvoma toaletami a miestnosťou pre ukrývaných, ktorá je rozdelená na 4 sekcie, pričom v poslednej sa nachádza poklop núdzového výlezu s osadeným poklopom P-3, ktorý ústi do nezavaliteľného priestoru vo voľnom priestranstve. Na jeho konci je osadený klasický kanálový poklop 60/80 so železnými stúpačkami. Úkryty sa nachádzajú v suterénnych priestoroch bytovky a na vstupe sú osadené TP dvere D-2. 
O filtroventiláciu sa stará 1xFVZ 300c. Voda je napojená na vejejný vodovod. Tlakové nádrže na núdzovú zásobu vody alebo studňa tu nie sú.  K tomu slúžia iba pripravené plastové nádoby na vodu. Elektrina je napojená na verejnú sieť. Núdzový zdroj nie je k dispozícii.  

Úkryty sú zariadené a prispôsobené pre edukačné a prehliadkové účely. 

Blok D:

Blok E:

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *