Úkryt CO – ČKD Praga, Praha (CZE)

História Pragovky siaha až do roku 1907, kedy Prvá českomoravská továreň na stroje (Českomoravská) a firma František Ringhoffer podpísali zmluvu o založení Pražskej továrne na automobily.

Českomoravská sa stala jediným vlastníkom automobilky a na konci roku 1908 ju zaradila ako ďalší odbor svojej továrne. Na konci roku 1909 potom vznikla značka Praga. Ešte v roku 1909 vyrobila Pragovka aj prvé nákladné vozidlá. V roku 1930 sa Praga stáva najväčšou automobilkou u nás.

Na konci druhej svetovej vojny, 25. marca 1945, zničil takmer celú automobilku nálet. Po vojne v rekonštruovaných budovách automobilky začala výrobu ČKD Sokolovo (neskôr ČKD Lokomotivka a ČKD Kompresory), automobilka Praga sa presunula ďalej do Vysočan do bývalej továrne Junkers. V roku 1945 bola znárodnená, 1946 zaradená ako oddelenie výroby pod ČKD, vyrábala už len nákladné a vojenské vozidlá (známu a dlho používanú Praga V3S), bola premenovaná na Automobilové závody Klementa Gottwalda, od roku 1964 vyrábala len autá a autobusy

Po roku 1989 sa podnik stal akciovou spoločnosťou a začal opäť vyrábať automobily a neskôr aj motocykle. Vzhľadom na veľkú konkurenciu sa však Pragovka už na trhu výraznejšie nepresadila av roku 2004 ukončila výrobu.

Areál bývalej Pragovky v pražských Vysočanoch potom podobne ako ďalšie predtým fungujúce továrne už len chátral a od roku 2020 na mieste bývalého industriálneho areálu vzniká nová, pulzujúca umelecká štvrť, ktorá využíva prvorepublikové továrenské haly na stretávanie a tvorbu nezávislých umelcov z rôznych oblastí – od maliarov, fotografov až po módnych návrhárov.

V Pragovke sa nachádzalo niekoľko úkrytov CO. Nám sa podarilo navštíviť 2 z nich.

Úkryt KZ-600/G

Ide o samostatne stojace STOÚ typu KZ s kapacitou 600 ukrývaných a triedou odolnosti III. Ide o dvojúčelovú stavbu s mierovým využitím ako garáže.

Podľa smerníc MV ŠOOS Tech – 2 – 18/19 sú navrhnuté štyri FVZ 300b /60. Každé FVZ je vybavené dvomi sacími prívodmi. Sacie prívody sú vyústené nad terén úkrytu do dvoch betónových hlavíc. Tieto sacie hlavice sú vzájomné prepojené pre prípad poruchy jednej z nich.

Keď je objekt využívaný v mierovej dobe ako garáž, je nutné, aby pri prevádzke t.j. pri vjazde a výjazde vozidiel bolo dosiahnuté riadnej výmeny vzduchu t.j. prípustnej koncentrácie vzduchu. Preto bola v objekte volená 20-krát násobná výmena vzduchu. Túto výmenu zaisťuje odstredivý ventilátor ø 400 s výkonom 7000 m3/hod. dopraveného vzduchu v neiskriacom prevedení.

Objekt je zásobovaný el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Núdzový zdroj nie je riešený.

Zásobovanie objektov pitnou vodou je navrhnuté prípojkou z vonkajšieho vodovodu. Vo vnútri objektu sú osadené tri tlakové nádrže na pitnú vodu.. Z týchto nádrží je potom vedený rozvod k jednotlivým spotrebičom vody dvoma elektrickými čerpadlami alebo jedným ručným čerpadlom.

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC, umývadla, pisoáre). Všetka splašková voda od týchto predmetov je zvádzaná do nádrže pod objektom a odtiaľ prečerpávaná dvoma kalovými čerpadlami HFCW-80 do verejnej kanalizačnej siete.

Úkryt KZ-300/K

Ide o zapustené STOÚ typu KZ s kapacitou 300 ukrývaných a triedou odolnosti III. Ide o dvojúčelovú stavbu s mierovým využitím ako kino.

Úkryt mal 2 vchody: bojový, ktorý ústil mimo budovu a mierový, prístupný z vnútra budovy. Úkryt mal aj samostatný núdzový výlez. Bojový vstup bol osadený TP dverami D-7,5 a disponoval dekontaminačnou smyčkou. Mierový vchod bol dvojprúdový, bez OM s osadenými TP dverami D-7,5 a vedľa nich sa nachádzali silnostenný uzáver UM-8.
Filtroventiláciu zabezpečovali 3 typové stanice FVZ-300b/60 so samostatnou prachovou komorou. Pre bežné vetranie úkrytu tu bola inštalovaná mierová filtorventilačná jednotka typu JANKA RADOTÍN- .

Objekt je zásobovaný el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Ako núdzový zdroj slúžili akumulátorové batérie s vlastným odvetrávaním akumulátorovne.

Zásobovanie objektov pitnou vodou je navrhnuté prípojkou z vonkajšieho vodovodu. Vo vnútri objektu sú osadené tri tlakové nádrže na pitnú vodu.. Z týchto nádrží je potom vedený rozvod k jednotlivým spotrebičom vody dvoma elektrickými čerpadlami alebo jedným ručným čerpadlom. Pre úžitkovú vodu je tu vybudovaná samostatná veľkokapacitná betónová nádrž.

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC, umývadla, pisoáre). Všetka splašková voda od týchto predmetov je zvádzaná do nádrže pod objektom a odtiaľ prečerpávaná dvoma kalovými čerpadlami HFCW-80 do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne priestory tvoria 2 WC miestnosti, každá s trojicou oddelených splachovacích toaliet (mužská časť vybavená aj pisoármi), ktoré majú spoločnú umyvárku.

Najväčšia úkrytová miestnosť mohla byť v čase mieru využívaná ako spoločenská miestnosť vybavená pódiom a reproduktormi pre konanie rôznych konferencií a školení BOZP a tiež premietacou technikou.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.