Úkryt CO – ČSD RD, Prešov (SVK)

Rušňové depo v Prešove ukončilo v roku 2008 svoju prevádzku po 29. rokoch. Dôvodom bola nerentabilnosť prevádzky a využitie opravárskej kapacity RD len na 20 % aj napriek tomu, že ktorý patril medzi najlepšie vybavené pracoviská tohto druhu na Slovensku. Všetky činnosti sa rozdelili medzi rušňové depá v Košiciach a v Humennom. Areál bol odkúpený dnes slúži na iné podnikateľské aktivity.
Depo prešlo niekoľkými organizačnými zmenami, čo sa týka príslušnosti k železničnej správe a to: do roku 1993 bolo súčasťou Československých Štátnych dráh (ČSD), od roku 1993 Železníc Slovenskej Republiky (ŽSR), po odčlenení prevádzky od dopravnej cesty k 01.01.2002 depo patrí pod Železničnú spoločnosť a.s. a od 01.01.2005 je pričlenené k Železničnej spoločnosti CARGO Slovakia a.s. (ZSSK Cargo Slovakia).

Pod administratívnou budovou RD sa nachádza zapustený plynotesný úkryt V. tr. odolnosti pre 150 zamestnancov RD. Úkryt je prístupný schodiskom v suterénnych priestoroch budovy, má jeden vstup a jeden núdzový výlez. Na vchode sú osadené TP dvere D-1,5 a na NV plynotesný poklop P-0.

Úkryt disponuje protiplynovou predsieňou, dvoma miestnosťami pre ukrývaných, pričom v jednej z nich sa nachádza poklop NV, jedno WC s umyárkou a dvoma toaletami a FVK.

O filetroventiláciu vzduchu sa starala jedna typová sanica FVZ-300c teda bez samostatnej PK. Voda je napojená na verejný vodovod bez núdzovej zásoby. Elektrická energia je privádzaná z verejnej siete. Núdzový zdroj EE nebol riešený.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *