Úkryt CO – ČSD RD, Prešov (SVK)

Rušňové depo v Prešove ukončilo v roku 2008 svoju prevádzku po 29. rokoch. Dôvodom bola nerentabilnosť prevádzky a využitie opravárskej kapacity RD len na 20 % aj napriek tomu, že ktorý patril medzi najlepšie vybavené pracoviská tohto druhu na Slovensku. Všetky činnosti sa rozdelili medzi rušňové depá v Košiciach a v Humennom. Areál bol odkúpený dnes slúži na iné podnikateľské aktivity.
Depo prešlo niekoľkými organizačnými zmenami, čo sa týka príslušnosti k železničnej správe a to: do roku 1993 bolo súčasťou Československých Štátnych dráh (ČSD), od roku 1993 Železníc Slovenskej Republiky (ŽSR), po odčlenení prevádzky od dopravnej cesty k 01.01.2002 depo patrí pod Železničnú spoločnosť a.s. a od 01.01.2005 je pričlenené k Železničnej spoločnosti CARGO Slovakia a.s. (ZSSK Cargo Slovakia).

Pod administratívnou budovou RD sa nachádza zapustený plynotesný úkryt V. tr. odolnosti (SPRÚ-Z) pre 150 zamestnancov RD. Ochranný súčiniteľ úkrytu je Ko: 100-200. Úkryt je prístupný schodiskom v suterénnych priestoroch budovy, má jeden vstup a jeden núdzový výlez. Na vchode sú osadené TP dvere D-1,5 a na NV plynotesný poklop P-0.

Rozpočtové náklady boli 187.900 KČS. Úkryt sa realizoval v r. 1978. 

Úkryt disponuje protiplynovou predsieňou, dvoma miestnosťami pre ukrývaných, pričom v jednej z nich sa nachádza poklop NV, jedno WC s umyárkou a dvoma toaletami a FVK.

O filtroventiláciu vzduchu sa starala jedna typová stanica FVZ-300c/60 teda bez samostatnej PK. Voda je napojená na verejný vodovod bez núdzovej zásoby. Úkryt sa mal dovybaviť tlakovými nádržami na pitnú a užitkovú vodu, no k tejto realizácii nedošlo. Elektrická energia je privádzaná z verejnej siete. Núdzový zdroj EE nebol riešený. Splašky su vedené priamo do verejnej kanalizačnej siete. 

Prevádzkové doby:

  • Doba zpohotovenia úkrytu: 6-12 h
  • Doba prevádzky: min. 72 h
  • Doba izolácie úkrytu: 2 h

Priestorové údaje:

  • Zastavaná plocha: 125,8 m²
  • Plocha pre ukrývaných: 112,4 m²
  • Plocha pre tech. prev. bloku: 13,4 m²
  • Objem čistého priestoru: 269,76 m³

Úkryt bol v roku 1980 zatopený vodou zo Sekčova do výčky 1 m. 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *