Úkryt CO – KZ 300, Strážske (SVK)

Chemická výroba v Strážskom, sa začala v roku 1952 výstavbou továrne s výrobou zameranou na produkciu výbušnín a medziproduktov určených pre vojenské a civilné účely. V 90. rokoch sa situácia na trhu zmenila, výrobu výbušnín na konci roka 2003 pozastavili a dva roky nato zrušili.

Dcérske akciovky Chemza a Hnojivá vyrábali chemické produkty anorganickej a organickej chémie, ďalšie dcérske spoločnosti zabezpečovali obslužné činnosti pre chemickú výrobu v areáli Chemka.

Z dôvodu vysokého ohrozenia obyvateľstva bolo v 50. rokoch vybudovaných v meste Strážske 6 úkrytov CO pod bytovými domami v mestskej časti zvanej Sídlisko.

V roku 1968 získalo Strážske štatút mesta. Od druhej polovice 60. rokov 20. storočia charakterizujú Strážske rozsiahli investície do výstavby a infraštruktúry. Sociálny a hospodársky rozvoj Strážskeho výrazne ovplyvnil rozvoj chemického gigantu Chemko Strážske. To podmienilo civilnú obranu vybudovať v meste ďalšie úkryty CO pre obyvateľstvo. V 80. rokoch sa tak vybudovali dve samostatne stojace, stále tlakovo odolné úkryty, z toho jeden s dvojúčelovým využitím s kapacitou 600 ukrývaných a druhý s kapacitou 300 ukrývaných.

Úkryt KZ-300

Ide o samostatne stojací STOÚ s kapacitou 300 ukrývaných. Mierovo bol využitý ako sklad materiálu CO, predovšetkým však ako sklad kolektívnych filtrov.

Úkryt má 2 vchody (mierový a bojový) bez núdzového výlezu. Na oboch vchodoch sú osadené TP dvere D-7,5. Bojový vstup disponuje okrem protitlakovej a protiplynovej predsiene ešte odmorovacou miestnosťou s dvoma sprchami, za ktorou sa nachádza šatňa OM. Odtiaľ sa vstupuje do miestnosti pre ukrývaných, ktorá je rozdelená do troch sekcií, ktoré sú medzi sebou voľne priechodné. 

Úkryt je vybavený dvoma typovými stanicami FVZ 300b/60. Každé FVZ je vybavené dvoma sacími prívodmi. Využitý vzduch je odvádzaný z úkrytu pretlakom pomocou odvodných elementov – sústavou ľahkých a ťažkých plynotesných uzáverov cez protiplynovú a protitlakovú komoru do voľnej atmosféry. 

Zásobovanie objektov pitnou vodou je navrhnuté jednou prípojkou z vonkajšieho vodovodu. Ohrev vody zabezpečuje el. 2x bojler, každý s obsahom 1000 l. K dispozícií ma úkryt vlastnú studňu s čerpadlovým alebo ručným prečerpávaním vody.

Objekt je zásobovaný el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Záložný zdroj nebol k dispozícii. 

Úkryt disponuje dvojicou WC, každý s dvoma toaletami a samostatnou umyvárňou. Splašky sú vedené do miestnej kanalizácie pomocou kalového čerpadla.  

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *