Úkryt CO – OD Prior, Banská Bystrica (SVK)

Obchodný dom Prior v Radvani mal pôvodne nadväzovať na celú novú socialistickú štvrť vedúcu od Dolnej ulice. Vyplýva to pôvodného územného plánu centrálnej mestskej zóny zo sedemdesiatych rokov. Prior v druhej polovici vystriedalo Tesco, ktoré však neskôr vybudovalo nový veľký obchodný priestor na Zvolenskej ceste. V budove neskôr sídlilo viacero nájomcov. Jazdili tu motokáry, sídlilo tu fitness či bowlingové centrum. V roku 2011 sa však budova definitívne uzavrela a dlho patrila práve slovenskej odnoži britskej obchodnej siete Tesco. Vlastník dlhodobo čelil kritike bývalých vedení mesta, ale aj miestnych aktivistov. Hovorilo sa o problémoch s množstvom zomrelých holubov či ďalšom znečistení areálu. Medzičasom už pritom vyrástol ďalší veľký supermarket reťazca Kaufland v bezprostrednej blízkosti niekdajšieho obchodného domu. [1]

Obchodný dom mal svoj stále tlakovo odolný úkryt, tr. odolnosti III. s kapacitou 400 ukrývaných. Úkryt sa nachádza v suterénnych priestoroch, úplne zapustený pod úroveň terénu. Vstup do úkrytu tvorili 3 vchody. Jeden vstup tvoril ťažký tlakovo-plynotesný uzáver UM-8 pre hromadný vstup mierovou cestou, prípadne pre lepšiu manipuláciu s materiálom CO a vybavením úkrytu. Vedľa nich je dvojica plynotesných dverí D-0, pričom pravé slúžia pre mierový vstup, pravé pre bojový s odmorovacou slučkou.

Podstatnú časť úkrytu tvorí jedná veľká miestnosť pre ukrývaných s jednou menšou oddelenou miestnosťou pre veliteľa úkrytu vybavená manipulačným okienkom

O filtroventiláciu sa starali 2x FVZ 300b. Pre tieto zariadenia je vyprojektovaná samostatná prachová a filtroventilačná komora, vrátane 100% rezervy bojových filtrov. Zariadenie je vybavené dvoma sacími prívodmi. Hlavný sací prívod ústi v ochrannej železobetónovej hlavici. Potrubie je vedené 80 cm pod terénom v spáde do prachovej komory. Znehodnotený vzduch je z úkrytu odvádzaný pretlakom pomocou sústavy ľahkých a ťažkých plynotesných uzáverov.

Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené verejnou sieťou. Núdzový zdroj je zabezpečený externe inštalovaným dieselagregátom, ktorý sa nachádza mimo úkryt v ochrannom priestore, a slúžil tiež pre zabezpečenie núdzovej dodávky el. energie pre celý obchodný dom.

Voda je napojená na verejný zdroj a pre núdzovú zásobu sú k dispozícií 4 zásobníky vody. Splašky sú odvádzané zo žumpy dvomi čerpadlami do vonkajšej kanalizačnej siete.

Núdzový výlez je z úkrytu a vyúsťuje mimo budovy vo vzdialenosti H/2 + 3 m od budovy, ukončený železobetónovou hlavicou, na ktorej sú osadené 4 tlakovo-plynotesné poklopy P-7,5.

Úkryt je dnes už vyradený a čiastočne zatopený. Pravdepodobne sem prerazila spodná voda. Keďže je samotná budova v dezolátnom stave, je dosť možné že bude čoskoro zlikvidovaný.

Viac foto tu:

 

 

 

 

_______
[1] https://bbonline.sk/podla-primatora-sa-ma-budova-stareho-tesca-dockat-rekonstrukcie/

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *