Úkryt CO – ONV, Trenčín

Ide o stále tlakovo odolný úkryt 3. tr. odolnosti s kapacitou 400 ukrývaných zamestnancov pôvodného okresného národného výboru v Trenčíne a osoby prevzaté do starostlivosti.

Úkryt bol budovaný s dvojúčelovým využitím a pôvodne sa mierovo využíval ako jedáleň. Dnes sa priestory úkrytu využívajú ako archív a sklad.

Úkryt by zároveň slúžil ako PVS ŠTOK TN do doby aktivácie HVS ŠTOK.

Úkryt je vybudovaný ako železobetónový vstavaný monolit, úplne zapustený pod terén. Má dva vstupy, mierový – prístupný zo suterénu budovy schodiskom a bojový ústiaci do nezavaliteľného priestoru mimo budovu.

Mierový vstup je vybavený uzáverom UM-8 pre rýchlejší nástup ukrývaných a lepšiu manipuláciu s materiálom a dvojprúdovou protitlakovou a protiplynovou šmyčkou, pričom každá je osadená tlakovo plynotesnými dverami D-1,5 na vstupe, PTP a PPP sú oddelené plynotesnými dverami D-0

Bojový vstup je na vstupe osadený TP dverami D-1,5 na vstupe, a nečistú časť potom ďalej tvorí odmorovacia miestnosť a šatňa odmorovacej miestnosti, prachová komora a sklad filtrov.

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovali tri typové stanice FVZ-300b. V miestnosti FVK sa nachádzali tiež dva ventilátory pre samostatné vetranie priestorov WC.

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť.  Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Núdzový zdroj nebol k dispozícii.

Vodné hospodárstvo:

Objekt bol napojený na verejnú vodovodnú sieť a ako núdzovú zálohu bol vybavený jednou piatimi tlakovými nádržami, každá s ručným alebo elektrickým prečerpávaním. Nádrže sa nachádzali v samostatnej miestnosti VH.

Kanalizácia:

Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. V objekte sa nachádzajú dve miestnosti sociálneho zariadenia, každá s tromi toaletami a vlastnou umyvárňou. Uzáver kanalizácie sa nachádza v odmorovacej miestnosti pod TP poklopom P-1,5.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.