Úkryt CO – SMZ Výpočtové stredisko, Košice (SVK)

V Košiciach bolo magnezitové ložisko v lokalite Bankov známe od 90. rokov 19.storočia. Prevádzka magnezitky začala v roku 1911. V 50 rokoch 20. storočia, z dôvodu rozširovania výroby sa prevádzka presunula do novej lokality Ťahanovce. Do doby začatia prevádzky VSŽ boli Slovenské magnezitové závody najväčším výrobným závodom na území mesta. Prevádzka bola definitívne odstavená v roku 1996.

Budova generálneho riaditeľstva SMZ Košice mala kedysi svoj provizórny úkryt vedený ako veliteľské stanovište. Hoci budova dodnes stojí, úkryt sa už nedochoval. 

V 70. rokoch sa vedľa budovy GR vybudovala výšková administratívna budova výpočtového strediska SMZ, ktorej súčasťou bol aj zamestnanecký úkryt s kapacitou 150 ukrývaných. Ide o zapustený, stále tlakovo odolný úkryt s 5. triedou odolnosti.  

Úkryt má jeden vstup prístupný zo suterénu, na ktorom sú osadené tlakovo-plynotesné dvere D-0 a za nimi tlakovo-plynotesné dvere D-1 (podľa noriem malo byť toto prevedenie opačné, prečo však došlo k zámene je otázne)  a núdzový výlez s tlakovo-plynotesným poklopom P-1,5.

Filtroventiláciu zabezpečuje 1xFVZ 300c. Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené verejnou sieťou. Náhradný zdroj nebol k dispozícii. Voda je napojená na verejný zdroj a pre núdzovú zásobu je k dispozícií 1 zásobníky vody  s kapacitou  5 000 litrov vody v samostatnej miestnosti vodného hospodárstva. Splašky sú odvádzané kalovými čerpadlami do vonkajšej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorí 1x spoločné WC s umyvárňami s celkovo 3 toaletami. 

Najväčšiu časť objektu tvoria dve miestnosti pre ukrývaných, ktorej súčasťou je aj oddelený sklad materiálu CO. 

5 Komentáre

 1. Tomáš

  Kryt je prístupný alebo napojený na PZ? Ďakujem.

  1. Tartaros (Autor článku)

   Za akým účelom vás to zaujíma?

 2. Tomáš

  Som Košický URBEXER a kryty sú pre mňa najzaujímavejšie a rád by som sa do neho pozrel. Tu to vidí veľá ľudí takže kľudne mi napíš na mail illegascubzz@gmail.com
  Môj YT https://www.youtube.com/channel/UCfjAkcEgFRyN_cVMQaN3m4g

  1. Tartaros (Autor článku)

   Úkryt nie je verejne prístupný, nie sme jeho správcovia ani sprievodcovia po úkrytoch ani urbexeri. Úkryt bol oficiálne dohodnutý.

   1. Tomáš

    Tak v tom prípade mi neostáva nič iné ako sa dohodnúť s majiteľom (predpokladám že to nieje mesto Košice ale majiteľ budovy).

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *