Úkryt CO – SV Vysielač, Čižatice (SVK)

Vysielač Košice – Čižatice bol daný do prevádzky v roku 1977, pôvodne vysokovýkonový na frekvencii 1521 kHz, neskôr určený pre košické regionálne a národnostné vysielanie s nižším výkonom na 927 kHz (5 kW). Cca v roku 2009 tu bola nainštalovaná nová bezobslužná technológia a preto bol celý areál opustený. Bol to posledný SV vysielač na Slovensku spolu s Nitrou-Jarok.

Objekt mal vlastný malý stále tlakovo odolný úkryt s kapacitou 20 ukrývaných. Úkryt sa nachádza pod prevádzkovou budovou v suteréne. Má jeden vchod s osadenými tlakovo-plynotesnými dverami D-7,5 a núdzový výlez. ktorý ústi v ochrannej železobetónovej hlavici a je kombinovaný s nasávacím miestom pre FVZ. Na oboch stranách NV sú osadené tlakovo-plynotesné poklopy P-7,5. Po vstupe do úkrytu nasleduje odmorovacia priepusť s osadenými plynotesnými dverami P-0. Úkryt ďalej disponuje jednou miestnosťou pre ukrývaných, 2 WC bunkami, strojovňu FVZ vrátane oddelenej prachovej komory a vodným hospodárstvom

O filtroventiláciu vzduchu sa staralo 1x FVZ 300b s jedným sacím prívodom. Sací prívod je umiestnený vedľa NV a je ukončený oceľovou nasávacou hlavicou.

Zásobovanie elektrickou energiou bolo zabezpečené verejnou sieťou. Núdzový zdroj nebol zabezpečený. Voda bola napojená na verejný zdroj a pre núdzovú zásobu bol dispozícii jeden zásobník vody. Splašky boli odvádzané jedným čerpadlom do vonkajšej kanalizačnej siete.

Z prevádzkovej a pomocných budov sú dnes už iba ruiny. Oba stožiare vysielačov odpálili v septembri 2017.

2 Komentáre

  1. Ondros

    boli sme tam dnes,super,zaujímavé

  2. Ján Ulanovsky

    Odpracovaných 20 rokov. Krásne spomienky. Zažili sme aj smutné okamihy. Ale veselých bolo viac.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *