Úkryt CO – SV Vysielač, Petrovany (SVK)

Tento strednovlnný vysielač bol uvedený do prevádzky v roku 1947. Areálu strediska južne od Prešova dominovali tri stožiare, z toho ten najvyšší dosahoval výšku 220 metrov. Ostatné dva mali 85 / 55 m. Prevádzková budova vzhľadovo pripomínajúca prvorepublikové obdobie v sebe ukrývala viaceré vysielacie zariadenia. Tým hlavným bol vysielač Tesla SRV 2×200 kW pracujúci na 702 kHz, šíril Slovensko 1. Okrem neho ešte jeden 2×20 kW (1071 kHz – Regina) a záložný 1kW. Zo strediska vysielala v 90-tych rokoch aj Slobodná Európa na 1287 kHz. Osudový je rok 2009, kedy Slovenský rozhlas v rámci úsporných opatrení opúšťa stredné vlny. V roku 2011 bola vykonaná demolácia  vysielacích stožiarov. Táto akcia dala definitívnu bodku za celým rozhlasovým strediskom, ktorého areál má do budúcna slúžiť pre nový priemyselný park. [1]

Aj tento vysielač mal pre svojich zamestnancov stále tlakovo odolný úkryt s kapacitou 55 ukrývaných. Úkryt sa nachádza pod prevádzkovou budovou v suteréne. Má jeden vchod s osadenými tlakovo-plynotesnými dverami D-7,5 a núdzový výlez, ktorý ústi v kombinovanej ochrannej železobetónovej hlavici. Na NV nie je osadený tlakovo-plynotesný poklop, ale tlakovo-plynotesné dvere D-7,5. 

 Úkryt nemá odmorovaciu priepusť a po vstupe z ochranného priestoru nasleduje protitlaková predsieň s osadenými plynotesnými dverami P-0. Úkryt ďalej disponuje jednou miestnosťou pre ukrývaných v ktorej sa nachádzajú aj 2 zásobníky vody (každý s kapacitou 1000 litrov), jednou WC bunkou, strojovňu FVZ bez prachovej komory a miestnosťou žumpy + skladu.  

O filtroventiláciu vzduchu sa staralo 1x FVZ 300c s jedným sacím prívodom. Sací prívod je ukončený oceľovou nasávacou hlavicou, ktorá ústi v ochrannej železobetónovej hlavici núdzového výlezu. 

Zásobovanie elektrickou energiou bolo zabezpečené verejnou sieťou. Núdzový zdroj nebol zabezpečený. Voda bola napojená na verejný zdroj a pre núdzovú zásobu boli dispozícii 2 zásobníky vody. Splašky boli zo žumpy odvádzané čerpadlom do verejnej kanalizácie. 

Fotogaléria

Zdroj:

[1] http://www.dx.cz/old/modules.php?name=News&file=article&sid=1545

 

3 Komentáre

  1. Pingback: Vysielač Petrovany pri Prešove zbúrali - Prieskum opustených miest

  2. Milan Karaba

    Dá sa tam dostať ?

    1. ochranne-stavby (Autor článku)

      Objekt je zlikvidovaný

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *