Úkryt CO – SV Vysielač, Veľké Zálužie (SVK)

Kedysi najvýkonnejší stredovlnný vysielač na území Slovenska sa nachádza v obci Veľké Zálužie v nitrianskom okrese. Stavať ho začali v polovici 80tych rokov a spustený bol v roku 1988. V tej dobe zásoboval signálom okruhu Slovensko 1 na frekvencii 1098 kHz celé západné a stredné Slovensko a v noci takmer celú Európu. Aj napriek tomu, že vysielal iba polovičným výkonom 750 kW.

Vo vysielacej sále sa nachádzali dva vysielače SRV 751, v prevádzke bol vždy iba jeden. Výhodou bolo, že v čase údržby jedného, mohol byť druhý v prevádzke. Na prelome storočí bol výkon ešte znížený kvôli finančnej situácii v Slovenskom rozhlase a v roku 2003 úplne odstavený. Jeho funkciu nahradilo vysielacie stredisko Jarok, pár kilometrov od Zálužia. Tým bol jeho osud spečatený. Po 15 rokoch bol odstavený z prevádzky. 133 metrov vysoký vysielací stožiar bol demontovaný na konci roka 2011 a následne aj vysielacia budova podľahla nájazdom zlodejov a vandalov. [1]

Vysielač mal pre svojich zamestnancov svoj vlastný stále tlakovo odolný úkryt s kapacitou 20 ukrývaných. Úkryt sa nachádza pod prevádzkovou budovou v suteréne. Má jeden vchod s osadenými tlakovo-plynotesnými dverami D-7,5 a núdzový výlez, ktorý ústi v ochrannej železobetónovej hlavici. Na NV nie je osadený tlakovo-plynotesný poklop, ale tlakovo-plynotesné dvere D-7,5. 

 Po vstupe do úkrytu nasleduje odmorovacia priepusť s osadenými plynotesnými dverami P-0. Úkryt ďalej disponuje jednou miestnosťou pre ukrývaných v ktorej sa nachádzajú aj 2 zásobníky vody, jednou WC bunkou a strojovňu FVZ bez prachovej komory. 

O filtroventiláciu vzduchu sa staralo 1x FVZ 300c s jedným sacím prívodom. Sací prívod je ukončený oceľovou nasávacou hlavicou, ktorá ústi v ochrannej železobetónovej hlavici. 

Zásobovanie elektrickou energiou bolo zabezpečené verejnou sieťou. Núdzový zdroj nebol zabezpečený. Voda bola napojená na verejný zdroj a pre núdzovú zásobu boli dispozícii 2 zásobníky vody. 

Viac foto tu:

 

 

Zdroj:

[1] http://www.dx.cz/old/modules.php?name=News&file=article&sid=1598

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *