ŠTOB / Úkryty CO – TCP, Martin (SVK)

V rámci veľkej privatizácie boli Turčianske papierne, a.s., predané a od 14. marca 1996 začlenené do skupiny Duropack. [1]

Závod disponoval tromi úkrytmi typu U-100 pre ukrytie zamestnancov a jedným úkrytom U-10 pre štáb CO objektu. Aj keď sa do dnešného dňa zachovali všetky úkryty, v evidencii už dnes nie je ani jeden. Úkryt VS je značne zdevastovaný a vyhorený. 

Úkryt U-100 (č.3)

Tento úkryt s typovým označením U100 bol vybudovaný v 50. rokoch. V jeho susedstve sa nachádzajú ešte ďalšie dva úkryty typu U100 (pravdepodobne je jeden z nich vedený ako veliteľské stanovište). Všetky tri úkryty patrili kedysi miestnej celulózke, pričom dnes sa 2 z nich sa nachádzajú na súkromnom pozemku nemenovanej firmy a tretí (o ktorom je tento článok), hoci patrí tej istej firme je na voľnom priestranstve a voľne prístupný.

Rovnaké typy úkrytov typu U100 sa nachádzajú v Žiline (2x pre PCP), Ružomberku (2x pre SCP) a donedávna aj v Trenčíne (2x Merina, tie však boli zbúrané pred niekoľkými rokmi).

Úkryt má 2 vstupy, pričom každý vstup sa nachádza na opačnej strane úkrytu, zapustený pod úrovňou terénu a prístupný schodmi z oboch strán. Za každým vstupom sa nachádza prachová komora. Odmorovacie priepusť tu nebola zriadená a taktiež ani protiplynová predsieň. Na vstupoch sú osadené tlakovo – plynotesné dvere typu D-2, PK je oddelená plynotesnými dverami P0. Z protitlakovej predsiene sa vstupuje priamo do priestorov pre ukrývaných s osadenými dverami P0. Všetky ostatné miestnosti v čistej časti majú už len drevené dvere.

O filtroventiláciu sa stará 1x FVZ 300b – teda s oddelenou prachovou komorou. Zariadenie je vybavené dvoma sacími prívodmi. Hlavný sací prívod ústi v ochrannej vysokej kruhovej železobetónovej veži typickej pre úkryty typu U100. Druhý sací prívod je umiestnený vo fasáde pri jednom z vchodov a je ukončený oceľovou nasávacou hlavicou a ochrannou mriežkou. Potrubia z oboch nasávacích miest sú spádované do PK.

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť, ale nedisponuje žiadnym náhradným zdrojom. Taktiež voda je napojená na verejnú sieť no nedisponuje zásobníkmi ani vlastnou studňou ako náhradným zdrojom.

Úkrytové miestnosti sú rozdelené do piatich sekcií, ktoré disponujú lavičkami, prípadne kombináciou lavičiek s policami. Okrem nich je tu už len strojovňa FVZ a 3 malé WC.

Celý úkryt je zapustený pod zemou, samostatne stojací a s pôdorysom do písmena „Z“.

Stav k 2013

Úkryt U-10 (VS) 

Typovo a konštrukčne ide o identický objekt VS, akými disponovali aj celulózky SCP Ružomberok a TCP Martin. Ide o typ U-10 vybudovanéý v 50. rokoch. Ide o samostatne stojací úkryt STOÚ, IV. triedy odolnosti. Kapacitne bol koncipovaný pre 10 riadiacich pracovníkov štábu CO objektu. Nedisponoval teda miestnosťami pre ukrývaných. 

Ochranný priestor úkrytu má dva vstupy so schodiskami, ktorými sa schádza k samotnému vstupu do úkrytu, ktorý je zapustený pod úrovňou terénu. Úkryt má len jeden vstup, na ktorom sú osadené TP dvere D-2. Cez úkryt vedie jedna spojovacia miestnosť, na konci ktorej sa nachádza núdzový výlez s osadeným vnútorným poklopom P-2. Poklop ústil do dlhej horizontálnej chodby, na ktorej konci sa nachádzali železné stúpačky vedúce na povrch. Samotný vchod prekrýval z vonkajšej strany ešte obyčajný železný poklop. 

Operačnú časť úkrytu tvorila dvojica miestnosti operačného sálu, dvojica miestnosti pre telefonistov a jedna odpočinková miestnosť. Technickú časť tvorila miestnosť FVK, prachovej komory, vodného hospodárstva, akumulátorovne a jedného WC s umyvárkou.   

Zásobovanie elektrickou energiou bolo zabezpečené verejnou sieťou. Ako núdzový zdroj slúžili akubatérie. Voda bola napojená na verejný zdroj s núdzovou zásobou v jednej tlakovej nádrži . Splašky boli odvádzané do vonkajšej kanalizačnej siete.

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 1x FVZ-300b. Zariadenie bolo vybavené dvoma sacími prívodmi, pričom obe ústili v ochranných železobetónových hlaviciach zvlášť, nachádzajúcich sa nad úkrytom.

4 Komentáre

 1. Jakub

  Dalo by se spojit se správcem nebo firmou?

 2. Mac

  Dnes som navstivil tento kryt a je vidiet ze sa „tesi“ hojnej navstevnosti uz to tam celkom likviduju 🙁

  1. Tartaros (Autor článku)

   Viem, videl som ďalšie stupídne video na YT, kde to už bolo vidieť. Dokiaľ neboli videa, bol úkryt veľmi dlhý čas v zachovalom stave.

 3. Mac

  Veru, navstivili sme este dva jeden tu mate ten 4 poschdovy a jeden velky ten nemate tu pofoteny a odkedy su videa na YT tak to ludia likviduju 🙁

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *