Úkryt CO – TSNP, Martin (SVK)

História tlačiarne Neografia v Martine sa začala v roku 1942, keď riaditeľ Matice slovenskej Jozef Cíger Hronský a historik umenia Jozef Cincík iniciovali vznik mnohostranného kultúrneho kombinátu, ktorý mal fungovať ako tlačiareň, vydavateľstvo, distribučná spoločnosť a rozhlas. Predchádzala tomu potreba vzniku modernejšej tlačiarenskej firmy popri martinskom Kníhtlačiarskom účastinárskom spolku (založenom v roku 1869). V roku 1943 bola firma s názvom Neografia, účastnícky spolok v Martine oficiálne otvorená, mala najmodernejší strojový park na vtedajšom Slovensku na špičkovej európskej úrovni a okrem tlači kníh sa venovali aj tlačeniu peňazí a platidiel, cenných papierov a výrobe reklamy od návrhu až po finálnu tlač. Logo Neografie navrhnuté Jozefom Cincíkom predstavuje tri steblá trávy, ktoré sú symbolom troch vlastnosti poctivých tlačiarov – poctivosť, dôslednosť a jemnosť. V roku 1948 v Neografii vytlačili prvú obrazovú farebnú publikáciu o Vysokých Tatrách. V päťdesiatych rokoch sa Neografia a Kníhtlačiarsky účastinársky spolok spojili a dostali názov Severoslovenské tlačiarne, neskôr  v r. 1985 názov Tlačiarne SNP v Martine. Tlačiarne SNP, od roku 1965 člen trustu Slovenská polygrafia, združujúce okolo seba sústredne prakticky všetky väčšie tlačiarne stredného Slovenska, pozdvihli na najväčšiu a najmodernejšiu polygrafickú bázu dokonca v bývalom Československu. Po dostavaní nového areálu martinského základného závodu TSNP roku 1973 mala Neografia 710 pracovníkov.  Po Nežnej revolúcii sa tlačiareň vrátila k svojmu pôvodnému názvu Neografia a dodnes sídli v Martine. [1]

V rámci dostavania nového areálu tu bol vybudovaný aj úkryt CO  pre zabezpečenie ochrany zamestnancov v najpočetnejšej zmene a pre osoby prevzaté do starostlivosti.

Ide o vstavaný stále tlakovo odolný úkryt s 3. triedou odolnosti a kapacitou 400 ukrývaných osôb. Úkryt slúžil pre ukrytie zamestnancov tlačiarní.

Úkryt má jeden vchod prístupný schodiskom zo suterénu budovy a jeden núdzový východ, ktorý sa na jeho konci mení na núdzový výlez a ústi do železobetónovej hlavice. Na vstupe do úkrytu a výstupe z únikového východu sú inštalované tlakovo plynotesné dvere D-7,5.

Čistá časť úkrytu: 

Čistú časť úkrytu tvoria dve veľké miestnosti pre ukrývaných, spojovacia chodba, FVK s DA + RM a skladom PHM, vodné hospodárstvo, 2x WC a miestnosť veliteľa úkrytu. Súčasťou úkrytu je a sklad CO.

Nečistá časť úkrytu:

2x PPP, 2xPTP, odmorovacia miestnosť, šatňa OM a prachová komora.

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala typová stanica FVZ-STOÚ-ER 900/4500.

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť.  Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Rozvádzač je umiestnený v spojovacej chodbe, ktorá spája odmorovaciu priepusť s čistou časťou úkrytu. Ako záložný zdroj slúžil DA Škoda 3S110 so samostatnou riadiacou miestnosťou. Pohonné hmoty k DA sú dodávané z prevádzkovej nádrže s objemom 75 litrov, umiestnenej  v riadiacej miestnosti. Doplňovanie prevádzkovej nádrže je pomocou ručného krídlového čerpadla, ktoré nasáva pohonné hmoty z rezervných nádrží (súdy s obsahom 200 litrov) umiestnených v samostatnej miestnosti – skladu PHM. Sklad PHM je odvetrávaný samostatným ventilátorom s TUKM. DA je umiestnený v spoločnej miestnosti spolu s FVZ. Prachová komora je oddelená.

Obsluha DA nevstupuje do strojovne DA, obsluhuje a sleduje chod DA jedine z riadiacej miestnosti oknom, inštalovaným za týmto účelom v predelovom murive strojovne a riadiacej miestnosti.

Vodné hospodárstvo:

Objekt bol napojený na verejnú vodovodnú sieť a ako núdzovú zálohu bol vybavený jednou štyrmi tlakovými nádržami, každá s priemerom s ručným alebo elektrickým prečerpávaním. Nádrže sa nachádzali v samostatnej miestnosti VH.. Ohrev vody zabezpečovali 2 bojlery – v každej odmorovacej miestnosti jeden.

Kanalizácia:

Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. V objekte sa nachádzajú dve miestnosti sociálneho zariadenia, každá s tromi suchými toaletami a vlastnou umyvárňou.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *