Úkryt CO – Vsl. tlačiarne, Košice (SVK)

Východoslovenské tlačiarne v Košiciach boli vybudované v 60. rokoch min. storočia. Pre ochranu svojich zamestnancov tu bol pod admin. budovou vybudovaný jeden úkryt CO.V roku 2021 tlačiarne ukonči svoju činnosť a v budúcnosti tu má vyrásť nová metská štvrť s bytmi, obchodmi, službami a kanceláriami. Celý areál tlačiarní teda bude asanovaný a úkryt zanikne.

Ide o vstavaný stále tlakovo odolný úkryt 4. tr odolnosti s jedným mierovým vchodom (bez OM) , prístupným zo suterénu budovy a jedným núdzovým výlezom. Na vstupe sú osadené TP dvere D 1,5 a na  NV poklop P 7,5.

Kapacita úkrytu je 100 ukrývaných zamestnancov v štyroch samostatných miestnostiach pre ukrývaných, pričom v jednej z nich sú uložené kolektívne filtre a v ďalšej sa nachádza poklop núdzového výlezu. Miestnosti pre ukrývaných sú vybavené lavicami a stoličkami, vrátane jedenej postele. Samostatnou miestnosťou je operačná miestnosť, určená pre štáb CO objektu s veľkým stolom, pultom, tabuľou a policami.

Úkryt bol vybavený jedným telefónom, drôtovým rozhlasom a rádiomajákom. 

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala jedna typová stanica FVZ-300c v samostatnej miestnosti FVK a teda bez samostatnej PK.

Vodné hospodárstvo

Objekt bol napojený na verejnú vodovodnú sieť a pre núdzovú zálohu sa tu nachádzali 2 tlakové nádrže v samostatnej miestnosti VH.

Kanalizácia:

Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. V objekte sa nachádza jedna miestnosť sociálneho zariadenia s dvoma oddelenými splachovacími toaletami a spoločnej umyvárky s dvoma umývadlami. 

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Núdzový zdroj nebol riešený.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.