Úkryt CO – Mlyn, Košice (SVK)

Košický mlyn, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 1986, bol najväčším v strednej Európe. Mlyn bol sprivatizovaný v roku 1992. Do konkurzu sa dostal v roku 2002 a odvtedy chátra. Celý areál bol donedávna strážený, dnes už žiaľ všetky budovy podliehajú rozkrádaniu a v administratívnej budove prespávajú bezdomovci.

Tak ako aj ostatné bývalé potravinové komplexy v Košiciach mal aj mlyn svoj úkryt CO určený pre svojich zamestnancov, ktorý sa nachádza pod administratívnou budovou. Tento úkryt nebol navrhnutý ako dvojúčelový a nedisponuje ani VS časťou.

Ide o zapustený – stále tlakovo odolný úkryt s kapacitou 200 ukrývaných osôb a triedy odolnosti III. Keďže je administratívna budova schátraná a voľne prístupná, tak aj do úkrytu je voľný prístup čoho následkom je jeho rabovanie a postupná devastácia.

Úkryt ma dva vchody – mierový (prístupný z vnútra AB) a bojový (prístupný z voľného priestranstva pred AB podzemnou chodbou s dĺžkou približne 10 m, ktorý taktiež plní funkciu núdzového výlezu, keďže je dostatočne ďaleko od AB). Na oboch vstupoch do úkrytu, ako aj na vstupoch do protitlakových komôr sú osadené tlakovo-plynotesné dvere typu P-7,5. Vstup do odmorovacej priepuste a prachovej komory je oddelený plynotesnými dverami P-0.

Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené verejnou sieťou. Núdzový zdroj nie je zabezpečený. Voda je napojená na verejný zdroj a pre núdzovú zásobu sú k dispozícií 4 zásobníky vody. Splašky sú odvádzané dvomi čerpadlami do vonkajšej kanalizačnej siete.

Filtroventilaciu vzduchu zabezpečuje 2x FVZ 300b / 60. Pre toto zariadenie je vyprojektovaná prachová a filtroventilačná komora, vrátane 100% rezervy bojových filtrov. Zariadenie je vybavené dvoma sacími prívodmi. Hlavný sací prívod ústi v ochrannej železobetónovej hlavici vo vzdialenosti H/2 + 3 m od budovy. Potrubie je vedené 80 cm pod terénom v spáde do prachovej komory. Druhý sací prívod je umiestnený vo fasáde budovy, cca 0,7 m nad terénom a je ukončený oceľovou nasávacou hlavicou a ochrannou mriežkou. Je taktiež spádované do PK. Znehodnotený vzduch je z úkrytu odvádzaný pretlakom pomocou sústavy ľahkých a ťažkých plynotesných uzáverov.

Daná FVZ má prevádzku vetranie a filtroventiláacia. Doba trvania prevádzky „izolácia“ je obmedzená na 2 hodiny a 10 minút.

Na záver môžeme len smutne skonštatovať, že tak ako v Košiciach zanikli všetky potravinárske komplexy (mlyny a pekárne, mliekarne, mäsokombinát atď.) tak zaniká aj ďalší schopný úkryt a čoskoro ho zrejme postihne rovnaký osud ako napr. úkryt neďalekého bývalého mäsokombinátu.

Viac foto tu:

1 Komentár

  1. lolo

    debili co to tam ponicili a posprejovali

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *