10-Z, Brno (CZE)

História úkrytu sa začala písať v čase 2. svetovej vojny. Organizáciu výstavby bol poverený nacistický úrad Tiefbauamt Brünn (Hlbinný stavebný úrad Brno) špecializované vojenské jednotky Luftschutz, ktoré s veľkou istotou od konca roku 1943, alebo najneskôr v nasledujúcom roku riadili prípravné, odstreľovacie a stavebné práce v geologicky náročnom skalnatom teréne pod hradom a niekdajšou barokovou pevnosťou Špilberk, na základe ktorých bol už v polovici novembra roku 1944 – v čase prvého veľkého spojeneckého náletu na Brno – brnenským nemeckým a snáď aj českým občanom, nemeckej protileteckej polícii a pravdepodobne tiež niektorým zložkám wehrmachtu k dispozícii úplne dokončený protiletecký úkryt s kapacitou okolo 500 ukrývaných.

V 50. rokoch prevzala objekt civilná obrana. Tá tieto priestory v úplnom utajení prebudovala na chránené pracovisko, ktoré nieslo krycie označenie „10-Z“. Skalné chodby boli domurované tehlami a štôlne boli prepojené systémom chodieb. Súčasne boli vybudované núdzové výlezy ústiace do parku na svahu kopca. Kapacita krytu je 450 osôb. Úprava vstupu mala eliminovať účinky tlakových vĺn, celý priestor bol vybavený vtedy dostupnými technológiami, ktoré sú dodnes zachované v unikátnom stave. Uvedenie do prevádzky objektu „10-Z“ sa uskutočnilo v roku 1959. Objekt bol určený pre PVS ŠTM CO Brno a PVS ŠTK CO Juhomoravského kraja.

V 3 súbežných štôlňach polkruhového prierezu s výškou cca 4 m je množstvo miestností vstavaných do profilu. Celková dĺžka chodieb vrátane núdzových východov tu dosahuje takmer 600 metrov, najdlhšia stredná štôlňa zasahuje pod špilberský kopec od úrovne Husovej ulice do vzdialenosti 126 metrov a úkryt má 65 miestností na 1.500 metroch štvorcových. Na konci najdlhšej chodby bol zriadený vodný rezervoár s objemom 50 m3.

Na všetkých vchodoch sú osadené tlakovo plynotesné dvere D 2. Protitlakové dvere nie sú umiestnené hneď za vstupom z ulice, ale až hlbšie v špilberskom masíve. Usporiadanie krytu za nimi ich neumožňuje použiť na vstup do úkrytu počas napadnutia, nie je za nimi miestnosť pre protichemickú a protiradiačnú očistu.

Z hlavného systému štôl prudko stúpa schodisko na poschodie s núdzovými východmi. Okrem bežných rozvodov elektroinštalácie sa pozdĺž steny tiahnu silové káble v oceľových chráničkách a sacia vetva prívodu vzduchu; vzhľadom na značnú dĺžku sacieho potrubia je tu osadený pomocný ventilátor.

Núdzové východy ústia do špilberského parku. Pod zeleným plechom je ukryté schodisko jednej únikovej vetvy z núdzového poschodia.

Ústie druhého núdzového východu je situované priamo do hradieb, únik z úkrytu týmto východom by vyžadoval väčšiu fyzickú námahu, na dosiahnutie povrchu totiž slúži rebrík.

V spojovacích miestnostiach boli klasické kolíčkové telefónne ústredne, mapy s rozmiestnením jednotlivých telefónnych uzlov, MB telefóny, rozhlas po drôte ale aj novšia ústredňa z 80. rokov.

CO objekt odovzdala v roku 1993 Magistrátu mesta Brna. Úkryt postupne chátral, prestal byť pravidelne vetraný, proti nepozvaným návštevníkom boli zabezpečené jeho vstupy. V roku 2014 podpísal magistrát zmluvu o využití úkrytu so všeobecne prospešnou spoločnosťou, ktorá úkryt sprístupnila verejnosti. Hlavným zmyslom projektu bolo urobiť z pôvodne vojenského priestoru miesto stretávania a interaktívnej expozícii.

Pôdorys úkrytu

Úkryt má 3 vchody

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovali dve typové stanice FVZ-1000a.

Vodné hospodárstvo

Objekt mal vlastnú studňu s núdzovou zálohou v podobe vodného rezervoáru s objemom 50 m3,a voda je do potrubia dodávaná pomocou domácich vodární Darling. Ohrev vody zabezpečujú bojlery.

Kanalizácia:

Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. Hneď za vstupom sa v podlahe nachádza hlavný uzáver kanalizácie, ktorý bolo nevyhnutné uzavrieť pred náletom, aby tlaková vlna od výbuchu neprenikla kanalizáciou dovnútra inak izolovaného úkrytu.

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Núdzovými zdrojmi sú 6V dieselagregát a akumulátorové batérie. Agregát mohol byť riadený z miestnosti za okienkom, aby sa zamedzilo vstupu do miestnosti, ktorá by mohla ohroziť kvalitu vzduchu v úkryte. Výfuk z motora je vyvedený von z krytu izolovanou rúrou, aby zbytočne nedochádzalo k nežiaducemu prehrievaniu vzduchu.

___________________________

Použité zdroje:

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.