12-N, Zlín (CZE)

Toto chránené pracovisko bolo pôvodne budované ako HVS ŠTK Gottwaldov (dnes Zlín). Po reorganizácii krajov slúžil ako HVS ŠTOK Gottwaldov do vybudovania nového ŠTOKu v Slavičíne. Začiatkom 60. rokov bol urýchlene prebudovaný na ZVS ŠTŠT CO ČSSR.
Ide o štolový úkryt, uvedený do prevádzky v roku 1957 s celkovou podlahovou plochou približne 930 m² a celkovým objemom okolo 5000 m³. Klenby chodieb sú vysoké 3,3 m. Úkryt bol vyrazený v oblúku s približne 50 m polomere do príkreho zalesneného svahu. Úkryt má 3 vchody (z toho jeden servisný) a jeden núdzový výlez s výškou cca 40m, ktorý je v polovici zalomený. Súčasťou objektu bol aj strážny a obytný voľne stojací murovaný dom.

Úkryt bol dimenzovaný pre kapacitu 100 osôb (riadiacich pracovníkov CO) – nikdy ale neslúžil pre ukrytie obyvateľov ani iných vládnych predstaviteľov.

Priestor v srdci úkrytu bol rozdelený na technologickú a operačnú časť.

Technologickú časť tvorilo:

  • FVK + KZ
  • PK1, 2 (z PK 2 bol vedený taktiež vstup do NV)
  • DA + RM + AKU
  • WC
  • Studňa
  • Rozvodňa
  • Sklad + sklad údržbára

Operačnú časť tvorili operačné miestnosti, ktorých účel sa menil v závislosti od určenia objektu, ďalej TÚ a spojovací uzol. K dispozícii tu bola taktiež kuchyňa a ošetrovňa.

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 2x FVZ 300a/55 KZ + 1x FVZ 300b/55 ako záloha. Samostatne bola odvetrávaná akumulátorovňa a WC.

Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené verejnou sieťou. Ako náhradný zdroj tu bol inštalovaný 2V dieselagregát a tiež akumulátorovňa. K miestnosti DA prislúchala oddelená miestnosť strojovne DA, s priamym výhľadom do miestnosti s DA cez malé protihlukové sklo. Dieselagregát mal len prevádzkovú nádrž a nafta sa do nej musela prečerpať z uskladnených sudov. Kapacita PHM činila 12000 l. nafty.

Voda bola napojená na verejný zdroj a v prípade prerušenia dodávky vody týmto spôsobom úkryt disponoval tiež vlastnou studňou. Sociálne zariadenie tvorilo WC s troma oddelenými toaletami a oddelenou umyvárňou. Ohrev vody zabezpečoval zásobník s kapacitou 1000 l. chladiacej vody pre DA: Úkryt mal vlastnú žumpu s elektricky ovládanými šupatkami pre odvod splašok zo žumpy do verejnej kanalizačnej siete.

 

 

Stav k 2014. 

 

 

Použité pramene:

_______________

  • fortifikace.net

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *