14-M, Banská Bystrica (SVK)

1 História a určenie objektu

Úkryt bol v 50. rokoch vybudovaný ako spoločné veliteľské stanovište štábu CO Banskobystrického kraja a štábu CO okresu Banská Bystrica. V tomto režime fungoval do roku 1960, potom objekt slúžil ako pohotovostné veliteľské stanovište pre štáb CO stredoslovenského kraja a  pre štáb CO okresu Banská Bystrica. Výstavba bola začatá v roku 1953 a skončila v roku 1959. Úkryt bol dimenzovaný pre kapacitu 100 osôb (riadiacich pracovníkov CO).

Útvar COOdDoPoznámka
Štáb CO BB kraja19581960S-HVS – ŠTK
Štáb CO Stredosl. kraja19601992S-PVS – ŠTK
Štáb CO okresu BB19581992S-HVS – ŠTOK

Tab. č.1  – Prehľad používanie objektu. 

1.1 Obdobie 1958 – 1960 ako S-HVS ŠTK a ŠTOK

V roku 1949 boli v celom Česko – Slovensku vytvorené regionálne celky a orgány označené ako kraje. Zriadilo sa 6 krajov na Slovensku: Bratislavský, Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský a Žilinský. Vo všetkých týchto krajoch okrem Žilinského sa vybudoval takmer identický štolový úkryt pre štáb CO kraja. Taktiež vzniklo 92 okresov, z toho 3 mestské (Bratislava, Košice, obec Vysoké Tatry).

Pod ŠTK BB kraja boli podriadené tieto štáby CO okresov: 

 • ŠTOK Banská Bystrica
 • ŠTOK Šafárikovo
 • ŠTOK Šahy
 • ŠTOK Poprad
 • ŠTOK Poltár
 • ŠTOK Nová Baňa
 • ŠTOK Modrý Kameň
 • ŠTOK Krupina
 • ŠTOK Kremnica
 • ŠTOK Hnúšťa
 • ŠTOK Fiľakovo
 • ŠTOK Brezno
 • ŠTOK Banská Štiavnica
 • ŠTOK Rimavská Sobota
 • ŠTOK Zvolen
 • ŠTOK Lučenec

1.2 Obdobie 1960 – 1992 ako HVS ŠTOK

Schválením zákona č. 36/1960 Zb. z 9. apríla 1960 o územnom členení štátu, ktorým sa prijalo nové administratívne členenie, sa v roku 1960 zmenšil počet krajov v Československu na 10 (neskôr od r. 1970 – 12) krajov, z toho 3 (neskôr 4) kraje na Slovensku – Západoslovenský so sídlom v Bratislave), Stredoslovenský, (so sídlom v Banskej Bystrici), Východoslovenský (so sídlom v Košiciach) a neskôr aj Hl. m. Bratislava a podstatne (na 38) sa zmenšil aj počet okresov. Po roku 1960 objekt slúžil už len  pre potreby štábu CO okresu Žilina. 

Pod ŠTK Stredoslovenského kraja boli podriadené tieto štáby CO okresov: 

 • ŠTOK Banská Bystrica 
 • ŠTOK Čadca
 • ŠTOK Dolný Kubín
 • ŠTOK Liptovský Mikuláš
 • ŠTOK Lučenec
 • ŠTOK Martin
 • ŠTOK Považská Bystrica
 • ŠTOK Prievidza
 • ŠTOK Rimavská Sobota
 • ŠTOK Veľký Krtíš
 • ŠTOK Zvolen
 • ŠTOK Žiar nad Hronom
 • ŠTOK Žilina

Po roku 1960 boli pre zabezpečenie nepretržitého operatívneho a pružného velenia v rámci stredoslovenského kraja zriadené a prispôsobené nasledujúce miesta velenia:

SúčasťDislokáciaPVSHVSZVS
ŠTK SsKBanská Bystrica2. tr                     –        –
ŠTK SsKMartin*3. tr

 

ŠTOK BB mal linkové spojenie so všetkými štábmi CO objektov v okrese, z ktorých najvýznamnejšie boli:

 • Smrečina
 • LOBB
 • Nemocnica
 • ČS Spoje
 • Železničná stanica
 • Biotika
 • SCP

 

2 Dispozičné riešenie

Úkryt je štolového typu s 2 atomickou triedou odolnosti. Doba zpohotovenia v 2. stupni pohotovosti bola do 6 hodín a doba zaujatia pri 1. stupni pohotovosti do 7 hodín. 

Hlavnú časť úkrytu tvorí jeden 70 m dlhý tubus (blok „A“) s výškou 3,5 m a jeden priečny tubus (blok „B“) s dĺžkou 35 m. Oproti nej sa nachádza ešte kratší tubus (blok „C“), ktorý je celý obsadený filtroventilačnou komorou. Na oboch koncoch hlavného tubusu sa nachádzajú priečne 30 m dlhé chodby, ktoré tvoria mierový a bojový vchod do objektu. 

Priečny rez objektom

Priečny rez objektom

Núdzový výlez:

Núdzový výlez sa nachádza a konci bloku C a vedie približne 30 m nad povrch, kde je zakončený štandardnou železobetónovou kupolou, na ktorom je osadený plynotesný poklop P-3.Samotná štôla núdzového výlezu je zalomená priečnou chodbou. Na vstupe  do úkrytu  sa nachádza dvojica poklopov  P-15 (vonkajší) a  P-0 (vnútorný). 

El. energia:

Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené verejnou sieťou. Ako náhradný zdroj je tu bol inštalovaný dieselagregát a tiež akumulátorovňa. K miestnosti DA prislúchala oddelená miestnosť strojovne DA, s priamym výhľadom do miestnosti s DA cez malé protihlukové sklo.  Dieselagregát mal len prevádzkovú nádrž a nafta sa do nej musela prečerpať z uskladnených sudov.  Výkon DA postačoval pre chod technológií, ako FVZ, svetiel  a čerpadiel.  Akumulátory slúžili na napájanie spojovacej techniky.  Akumulátorovňa mala vlastné odvetrávanie pre prípad požiaru alebo úniku jedovatých výparov z batérií. 

Vodné hospodárstvo:

Voda je napojená na verejný zdroj a pre núdzovú zásobu boli k dispozícií  zásobníky vody, každý s kapacitou  10 000 litrov vody v samostatnej miestnosti vodného hospodárstva. K dispozícii je tiež vlastná studňa. Pôvodné nádrže boli odstránené a dnes sa tu nachádzajú  2 nove zásobníky, každý s kapacitou 5000 litrov a tiež nové čerpadlo.

Splašky sú odvádzané kalovými čerpadlami do vonkajšej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorí 2x WC s umyvárňami s celkovo 4 toaletami, ktoré boli značne modifikované v čase keď tu bol zriadený bar. Splašky sú odvádzané dvoma kalovými čerpadlami do vonkajšej kanalizačnej siete. 

Filtroventilácia:

Filtroventilaciu vzduchu zabezpečuje 3x FVZ 300a / 60 s regeneráciou vzduchu. Pre toto zariadenie je vyprojektovaná prachová a filtroventilačná komora, vrátane 100% rezervy bojových filtrov. Každé zariadenie je vybavené dvoma sacími prívodmi. Znehodnotený vzduch je z úkrytu odvádzaný pretlakom pomocou sústavy ľahkých a ťažkých plynotesných uzáverov.

Systém nasávania vzduchu je riešený vonkajšími nasávacími hlavicami, umiestnenými v každom vstupnom portáli. Cez hlavice je vzduch z vonkajšej atmosféry nasávaný do tlakovej jímky vyplnenej štrkom a pieskom, slúžiacej k rozrušeniu tlakovej vlny, ktorá by mohla poškodiť zariadenia FVK.

3 Súčasný stav

Úkryt ešte aj dnes slúži ako záložné pracovisko krízového riadenia okresného úradu v BB. V minulosti bol úkryt prenajatý pre účely  baru s diskotékou a strelnice. V tých časoch sa kryt poškodil, zbúrali sa priečky jednotlivých pracovísk štábu, čím vznikla jedna veľká miestnosť. Dokonca bol demontovaný aj dieselagregát. V súčasnosti je kryt funkčný a postupne sa opravuje.

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *