186.plrb – 6.plro, Devínska Kobyla (SVK)

Vo svojej výzbroji mala protilietadlové raketové komplety S-125 M Neva. K dispozícii boli 4 kusy odpaľovacích zariadení, na ktorých bolo umiestnených spolu 16 rakiet. Ďalšie boli uskladnené v železobetónových úkrytoch. 

Objekt B: ubytovacia časť so zázemím pre posádku:
48°11’30.779″N, 16°59’50.744″E

Objekt C: palebné postavenie:
48°11’22.733″N, 16°59’42.717″E

Objekt RZ sa začal budovať v roku 1977. Po dokončení stavebných prác v roku 1983 na palebnom postavení na kopci Devínska Kobyla nad Bratislavou sa tam presťahovala technika aj mužstvo z dočasného pôsobenia v Moste pri Bratislave v roku 1983. (v Moste od 1980 do 1983). Brány útvaru sa uzavreli po zrušení palpostu v roku 1997, kedy sa technika opäť sťahovala do Mostu pri Bratislave (05. 1997. – 07. 2003.). Definitívny koniec postihol oddiel v roku 2003, kedy sa ukončila prevádzka techniky S-125M1 Neva na Slovensku. 

Dátum odDátum doJednotkaNadriadené veliteľstvo
01.09.197731.12.19926. protilietadlový raketový oddiel186. prlp (77-78) / 186.prlb (78-92) – Pezinok
01.01.199301.10.19956. protilietadlový raketový oddiel 186. plrb186.prlb (78-92) – Pezinok

 

Organizačná štruktúra

Plro tvorili tieto organizačné jednotky (štruktúra a názvy rot sa od zaradenia techniky do výzbroje neustále menili, nižšie uvedená štruktúra je z obdobia stredu a konca ’90. rokov.

Veliteľstvo a štáb (veliteľ plro, NS, Hlavný inžinier oddielu, Logista, atď.)
1. rota – RBMZ (Rota Bojového a Materiálového Zabezpečenia). Patrila k nim nasledujúca technika: Rádioreléová stanica 5Ja62 „Cykloida“, RRL P-15, väzobná kabína 5F24 a patrila do nej ešte automobilová služba, strážne družstvo, spojári, kuchári + ich výzbroj a výstroj.
2. rota – RTB (RádioTechnická Batéria) s nasledujúcou technikou: SNR-125 (systém navedenia rakiet: kabína velenia a systémov UNK, anténny post UNV, kabína rozdeľovania el. RKU (s meničom 50/400), elektrocentrála 5E96A, kabína náhradných dielov PRM a autá T-148 ťahač návesu UNK, UAZ-452KU (KabelUkladátčik). RTB bolo rozdelené do troch org. celkov: A) družstvo ORS (operátorov ručného sledovania), B) Skupina prevádzky (technici), C) Skupina bojového riadenia (veliteľ RTB, DN – dôstojník navedenia).
3. rota – PB (Palebná Batéria) s technikou: 4ks OR (odpaľovacie rampy) 5P73, prepravníky PR-14AM (TZM) rakety S-125 Neva.

Celkový počet osôb (vojaci z povolania a vojaci základnej služby spoločne) na malom plro (malé plro boli oddiely vyzbrojené komplexom S-125M Neva, veľké plro systém S-75M3 Volchov) predstavoval zhruba 120-140 osôb (pri úplnom doplnení na tabuľkové počty). U plro vyzbrojených Volchovom ich bolo asi 150-170.

Palebné postavenia sa skladajú z troch (ak počítame aj ubytovne veliteľstva) hlavných častí:
1) „Objekt A“ – bydliská velenia (jednoducho domy a byty, kde v mimopracovnej dobe bývali VZP),
2) „Objekt B“ – tzv. „béčko“, budova v objekte plro – „kasárne“,
3) „Objekt C“ – tzv. „céčko“, objekt rozmiestnenia takmer kompletnej techniky jedného plro. V objekte bolo uloženého 1,5 palebného priemeru rakiet (16+8ks) a len časť nákladných vozidiel potrebných na presun, zmenu palpostu plro – ostatné boli na brigáde, veliteľstve (Pezinok), alebo rakety na technickom oddiely vo Viničnom.

1. Ubytovacia budova kasárni v objekte „B“ – v tejto budove boli ubytovacie priestory pre vojakov základnej služby, toalety, sprchy, kancelárie veliteľov, učebne, jedáleň, kotolňa, arma, atď. 

2. Strážnica – budova pre odpočinok strážnej služby. Veliteľ stráže + traja strážnici – vojaci základnej služby (počty sa v rôznej dobe menili). Stráž na Kobyle sa líšila od ostatných útvaroch. Predpisy boli samozrejme rovnaké, ale terénne danosti kopce vytvorili zaujímavosť. Na ostatných útvaroch vykonávali strážnu službu obchádzkou objektu „C“ medzi priehľadným a nepriehľadným plotom, kde bol v určitých miestach umiestnené telefón, cez ktorý sa hlásili na strážnicu VS. Kobyla sa v tomto smere líšila. Pri budovaní útvaru umiestnili priehľadný plot takým spôsobom, že po pár rokoch vypadávali stĺpy, jednoducho sa vyvrátili zo zeme a stála oprava bola nemožná. Takže na Kobyle obchádzali strážnici objekt „C“ po „okružnej“, po vybetónovanej ceste. Boli tam umiestnené taktiež telefóny (jeden zrovna pred úkrytom pre RRL P-15), odkiaľ prezváňali na strážnicu.

3. Elektrorozvodňa – základná infraštruktúra základne.

4. Budova autoparku 

5. Budova autoparku – sklad PHM V tejto budove pri vstupe do autoparku boli umiestnené nádrže s PHM (menšie nádrže a 2 ks väčšie nádrže okolo 1500 l. Podzemné nádrže na palivo sa v rámci areálu nenachádzali.

6. Budova autoparku – garáže

7. Sklad materiálu

8. Úkryt pre techniku – tu bola umiestnená Cykloida – 5Ja63 (trojsmerná). Jeden smer na VS plrb. Mierovo, kde bol systém VEKTOR, jeden smerom na plro. Stupava, a jeden na plro. Rusovce. Ide o systém pre prenos kódovaných dát a informácií z automatického systému velenia VEKTOR. 

9. PTOR č.1 (Pracovisko Technickej Obsluhy Rakiet) – slangovo „ptorka“. Priestor slúžiaci na skladovanie rakiet. Dvojitý úkryt pre rakety a prepravníky PR-14. V jednej ptorke 12 ks rakiet 5V27 a dva prepravníky rakiet. V každej „lodi“ po 6 ks rakiet – z toho 4 ks na vozíkoch a 2 ks na prepravníku zaparkovanom v prednej časti lode.

10. Zdvojený úkryt – boli tu zaparkované 2 ks ZiL-131 palebnej batérie s cvičnými raketami, s ktorými takmer denne nacvičovali nabíjanie OR. 

11. Prečerpávacia stanica

12. Skladovacia budova pre uloženie materiálu PB (palebnej batérie), časti zariadení pre OR, maskovacie siete a ďalší materiál.

13. UŽ-6b – ženijný úkryt pre obsluhu OR (odpaľovacie rampy). Pre dve OR (č.1 a 2) jeden úkryt. V prípade ostrej streľby by úkryt slúžil na ukrytie obsluhy – ochrana pred poškodením zdravia plameňom, tlakovou vlnou a odlietajúcimi kameňmi a podobne.

14. Zodolnené veliteľské stanovište (VS) (Objekt 1/III) s technikou SNR (Stanice Navedenia Rakiet) – najväčší objekt zo súboru objektov „C“. Tvoria ho tri lode a ďalšie miestnosti obsluhujúce fungovanie plro (telefónna ústredňa, sklady, vzduchotechnika, el. rozvodňa, malá miestnosť VS s planžetom a malou odpočivárňou, atď.)

  • V lodi za miestnosťou VS umiestnená kabína UNK (z tejto lode vstup na TU),
  • Vo vedľajšej lodi tri malé prívesy PRM (kabína náhradných dielov pre SNR, väzobná kabína 5F24 (používaná pri spojení plro. s VS plrb. cez cykloidu 5Ja62/63) a rozvodná kabína elektrickej energie RKU,
  • v tretej lodi Agregát, elektrocentrála EDS-200 (2×100 kW) a v prípade plro., kde bola výcviková kabína AKKORD, tak aj tá bola umiestnená v tejto lodi.

Tri malé miestnosti na VS prístupné z vonku medzi dvomi loďami boli sklady. Všetky tri využívala RTB (Rádiotechnická Batéria). Boli tu materiály k rádiolokačnej technike, prázdne filmy, časti aparatúry KAZA z UNK (Kontrolná a Zapisovacia Aparatúra), rôzne mazivá, ktoré sa používali pri predpísaných prácach. 

15. Vidová hláska – Vyrobená z obalu rakety. 

16. UŽ-6b – ženijný úkryt  pre obsluhu OR (odpaľovacie rampy). Pre dve OR (č.3 a 4) jeden úkryt. V prípade ostrej streľby by bunker slúžil na ukrytie obsluhy – ochrana pred poškodením zdravia plameňom, tlakovou vlnou a odlietajúcimi kameňmi a podobne.

17. Budova „skrátenej“. Toto označenie vychádzalo z toho, že v časoch keď sa držal „PoSy“ (pohotovostný systém) na plro. (do roku 1995), tak kvôli nízkym časovým normám pre zaujatie pohotovosti musela byť obsluha (bojová zmena plro.) veľmi blízko techniky. Aj po zrušení PoSy zostalo označenie budovy „Skrátená“. Boli tu teda miestnosti pre technikov, učebne, malá jedáleň pre vojakov v prijímači a počas služby tu vždy bola aktuálna bojová zmena v pohotovosti.

18. Úkryt pre prehľadový rádiolokátor P-15 – rádiolokátor pre sledovanie nízkoletiacich cieľov. Úkryt pre RRL P-15 na niekdajšom palposte Devínska Kobyla bol jediný medzi Neváckymi útvarmi na Slovensku, ktorý nebol tzv. šablónovite vybudovaný. Kým v Moste, v Rusovciach a na Stupave mal úkryt RRL P-15 „dieru v strope“ pre anténny systém „motýlik“, P-15 na Kobyle takúto dieru nemali. Anténa P-15 bola umiestnená na UNŽE na boku úkrytu.

Anténny stožiar tzv. UNŽA „Унифицированная сборно-разборная, перевозная мачта 1Л81-1“ čo v preklade znamená „Unifikovaný skladací prepravný stožiar“. Patril do kompletu RRL P-15. Tento stožiar (s typovým označením 1L81-1) bol výškovo nastaviteľný stožiar, ktorý (podľa počtu stožiarov) sa dal vytiahnuť v rozmedzí 18,8-52,4 m (so záťažou do 700 kg s plochou (voči vetru) do 18 m² a rýchlosti vetra do 30 m/s). 

19. Ihrisko 

20. PTOR č.2 (Pracovisko Technickej Obsluhy Rakiet) – slangovo „ptorka“. Priestor slúžiaci na skladovanie rakiet. Dvojitý úkryt pre rakety a prepravníky PR-14. V jednej ptorke 12 ks rakiet 5V27 a dva prepravníky rakiet. V každej „lodi“ po 6 ks rakiet – z toho 4 ks na vozíkoch a 2 ks na prepravníku zaparkovanom v prednej časti lode.

21. Úkryt pre techniku – v tejto dosť zapadnutej časti bol umiestnený príves V6000. Bol to príves, na ktorom sa umiestnil anténny systém UNV pri balení. V prípade balenia anténneho systému UNV SNR sa príves presunul pred UNV a preklápaním UNV sa postupne umiestňovali jednotlivé antény UNV na príves. 

OR – 4ks odpaľovacie rampy (OR) 5P73 pre protilietadlové raketové komplety S-125M Neva. Na 4 kusoch odpaľovacích rámp mohlo byť umiestnených spolu 16 rakiet typu „zem – vzduch“. 

Zemným valom „zodolnené“ postavenie pre OR bolo rozmerovo všade rovnaké – betónový podklad z dôvodu otáčania a presne stanovených vodorovných uhlov, smerov, a nabíjania OR. Betónové stĺpy a železné tyče sú pozostatkami rámu maskovacej siete pre OR. Rampy sa maskovali do konca PoSy (do 1995). 

Na miestach pre OR sú šachty. Išlo o vybudovanú podzemnú kabelážnu sieť medzi technikami, ktorá bola pod zemou 1-1,2 m v betónových tuneloch. Srdce riadenia bojovej činnosti bola kabína UNK, ktorá bola takto cez kabeláž prepojená na každú techniku (4 ks OR, RRP P-15, RKU, 5F24 väzobka – dátové prenosy pre CU, spojovacie káble, vidovka, napájanie, atď.).

Popis kabíny UNK

Kým na S-75 Volchov (verzie M3) boli skrine jednotlivých systémov, ale i samotné riadenie bojovej činnosti rozdelené do troch kabín (AV-prístrojová, UV-bojového riadenia a PV-anténna), tak na Neve to bolo všetko „natlačené“ do jednej kabíny – do kabíny UNK. Okrem anténneho, vysielacieho, prijímacieho a AVS (anténno-vlnovodného) systému sa v kabíne UNK nachádzali všetky ostatné systémy komplexu potrebné na úspešné vedenie bojovej činnosti.
Kabína UNK-M bola návesom typu 838. Ako ťahač návesu sa používala T-148TN („Koník“). Z dôvodu, že sa všetky nf systémy nachádzali v jednej kabíne, okrem pár výnimiek boli viaceré systémy rozložené do viacerých skríň (na rozdiel od Volchova). Sovieti však dbali na to, aby sa podľa číslovania blokov mohol technik rozoznať, ku ktorému systému konkrétny blok patrí. Teda nie vždy jedna skriňa = jeden systém, ale označovanie blokov UK-XX – a najmä prvé čísla z XX – naznačoval, k akému systému patril konkrétny blok. (napr.: UK-3X – indikátorový systém, UK-5X – systém SPC /selekcie pohybujúcich sa cieľov/, UK-XXX – napájacie bloky, atď.)

Takže si predstavíme trochu bližšie kabínu UNK-M z roku 1999, po poslednej Slovenskej modernizácii (po zabudovaní systému LETVIS). Nevácka technika k nám bola dodaná z dvoch výrobných sérií, ktoré sa od seba líšili umiestnením VIKO (vynosného indikátoru kruhového obzoru) z P-15-ky. Kým jedna výrobná séria mala zabudované VIKO vedľa skrine UK-60 a trezorom, tak druhá mala VIKO medzi skriňou imitátora a ORS F1. Popisovaná kabína je z tej druhej série.

1.) UK-30SA – skriňa štartovacej automatiky, skriňa veliteľa PB na sledovanie a prípravu rakiet na odpálenie.
4 x – UK-67AI – štyri bloky štartovacej automatiky pre jednotlivé rampy.

2.) UK-30 F2 – skriňa operátora ručného sledovania uhla F2.
– UK-37A – blok pre TV systém, televízne zariadenie VPU-44
– UK-33 – blok indikátoru ORS
– UK-68M – blok pre ručné sledovanie (systém SOPA – Systém Ovládania Polohy Antén)
– UK-88 – blok APS (automatizovaného prístroja štartu)
– UK-132 – napájací blok skrine.

3.) UK-30 – skriňa dôstojníka navedenia (DN)
– UK-64M – blok zosilovačov silových pohonov (systém SOPA)
– UK-47 – blok funkčnej kontroly (imitátorový systém),
– UK-32 – blok indikátorov DN (indikátorový systém),
– UK-62 – blok DN (systém SOPA),
– UK-69M – blok pre premenu súradníc (systém SOPA),
– UK-131 – napájací blok skrine.

4.) UK-60 – skriňa veliteľa RTB.
– UK-66 – blok zosilovačov pohonov (systém SOPOR – Systém Ovládania Polohy Odpaľovacích Rámp)
– UK-63 – blok GGS, blok hlasitého spojenia medzi kabínami,
– UK-31M – blok indikátora prehľadu a APS (automatizovaného prístroja štartu),
– UK-61M – blok veliteľa, blok zapínania prípravy 1. na OR (systém SOPA),
– UK-65 – blok zosilovačov prívodu uhlov paralax (systém SOPA),
– UK-161 – napájací blok skrine.

5.) Skriňa systému LETVIS (21″ monitor, počítač Pentium XX…)

6.) UK-90 – skriňa režimu malých výšok.
– UK-89 – blok pre tvarovanie signálov FÍ index C plus-mínus malá delta
– UK-91 – blok tvarovania uhlových selekčných impulzov cieľa a hraničných chybových signálov,
– UK-92 – blok pre tvarovanie uhlových blokovacích impulzov rakety a oneskorenia impulzu riadiacej osi,
– UK-191 – napájací blok skrine.

7.) UK-50 – skriňa systému SPC (selekcie pohybujúcich sa cieľov).
– UK-52 – blok koherentného heterodynu,
– UK-53 – blok fázových detektorov,
– UK-54 – blok ultrazvukových oneskorovacích liniek,
– UK-55 – blok prvého stupňa odčítania,
– UK-51 – blok druhého stupňa odčítania,
– UK-56 – blok selektorov,
– UK-151 – napájací blok skrine.

8.) UK-20N – skriňa systému RPK (Rádiového Vysielača Povelov).
– UK-21 – blok dešifrátora,
– UK-23 – blok modulátora a šifrátora,
– UK-25 – blok RPK,
– UK-27 – blok automatického ladenia frekvencia (ADFM),
– UK-121 – vysokonapäťový usmerňovač.

9.) UK-20I – skriňa systému RPK – RVD (Rádiový Vysielač Dotazu).
– UK-22 – blok zapnutia,
– UK-24 – blok ADFM a vlnomer,
– UK-26 – blok rádiového vysielača dotazu,
– UK-28 – modulátor,
– UK-122 – napájací blok,
– UK-124 – vysokonapäťový usmerňovač.

Ľavá stranu kabíny UNK-M – tu popísaná kabína UNK-M je zo série, kde VIKO bolo zabudované medzi imitátor a skriňu ORS F1.

keksy

1.) UK-30SA – skriňa štartovacej automatiky (viď. popis pravej strany)

2.) UK-100 – hlavný vypínač a blok hlavných poistiek kabíny.

3.) UK-30 F1 – skriňa operátora ručného sledovania uhla F1.
– UK-37A – blok pre TV systém, televízne zariadenie VPU-44,
– UK-33 – blok indikátoru ORS F1,
– UK-68 – blok pre ručné sledovanie (systém SOPA),
– UK-87 – blok pre výpočet rýchlosti (v) a parametru (P) cieľa (systém APS),
– UK-132 – napájací blok skrine.

4.) UK-30M – skriňa VIKO (prenosného prehľadového indikátoru).
– UK-34 – blok prvotného sledovača,
– UK-35 – VIKO (obrazovka),
– UK-36 – blok zosilovačov sledovacieho systému,
– UK-133 – napájací blok skrine.

5.) UK-40 – skriňa imitátora.
– UK-41 – blok pre tvarovanie medzifrekvencie a imitovaného rušenia,
– UK-42 – blok tvarovania obrazového signálu imitovaného cieľa,
– UK-43 – blok tvarovania uhlových signálov imitovaného cieľa,
– UK-44 – blok tvarovania diaľkových signálov imitovaného cieľa,
– UK-45 – blok tvarovania imitovaných signálov rakiet,
– UK-46 – blok pre premenu súradníc (z azimutu a polohového uhlu na F1, F2),
– UK-141 – napájací blok skrine.

6.) UK-10 – skriňa aparatúry KAZA (kontrolnej a zapisovacej aparatúry)
– UK-18 – blok väzobných zariadení,
– UK-19 – napájací blok.

7.) UK-70R – skriňa súradníc rakety (súradnicový systém)
– UK-74I – blok určovania uhlových súradníc rakety I. (F1, F2),
– UK-74II – blok určovania uhlových súradníc rakety II. (F1, F2)
– UK-72I – blok určovania diaľkových súradníc rakety I.
– UK-72II – blok určovania diaľkových súradníc rakety II.
– UK-59I – blok hlavného zosilňovača signálu rakety I. kanálu,
– UK-59II – blok hlavného zosilňovača signálu rakety II. kanálu,
– UK-171I – napájací blok skrine.

8.) UK-70C – skriňa súradníc cieľa (súradnicový systém)
– UK-75 – kontrolný blok,
– UK-73 – blok určovania uhlových súradníc cieľa,
– UK-71 – blok určovania ďiaľkových súradníc cieľa,
– UK-57M – blok pre prepnutie frekvencií,
– UK-58M – blok hlavného zosilňovača signálu cieľa,
– UK-86 – blok pre kompenzáciu uhlu skrutu,
– UK-171II – napájací blok skrine.

9.) UK-70 – skriňa referenčných napätí a synchronizátoru.
– UK-381 – panel kontroly,
– UK-84M – blok určovania diaľky do bodu stretnutia rakety s cieľom (systém APS),
– UK-85M – blok určenia okamžiku odpálenia rakety (systém APS),
– DB-52% – domáca broskyňovica, kto si toto prvý prečíta má ju u mňa, („výherca“ – Lacovalo:-))
– UK-77 – blok synchronizátoru systému diaľky,
– UK-78 – blok synchronizátoru systému diaľky,
– UK-79 – blok synchronizátoru uhlového systému,
– UK-173 – napájací blok skrine.

10.) UK-80 – skriňa povelového systému rakety, skriňa výroby povelov.
– UK-81I – výroba základných chybových signálov rakety (I. kanál),
– UK-81II – výroba základných chybových signálov rakety (II. kanál),
– UK-82I – výroba nadbehových signálov (I. kanál),
– UK-82II – výroba nadbehových signálov (II. kanál),
– UK-83I – blok tvarovania povelov riadenia (I. kanál),
– UK-83II – blok tvarovania povelov riadenia (II. kanál),
– UK-181 – napájací blok skrine.

Okrem popísaných systémov ešte v kabíne UNK-M boli ukryté „maličkosti“, bez ktorých by nemohla pohodlne fungovať. Patrili sem napr.: systém zabezpečujúci ventiláciu a vykurovanie kabíny. Sem patrili tzv. „bufíky“ – elektrické ohrievače, klimatizačný systém – tzv. kondicionér, ako to nazvali sovieti, rôzne prepojovacie káble vytiahnutých blokov zo skríň počas predpísaných prác, patrila sem aj kontrolná a meracia aparatúra (meracie prístroje V2-2, AVO-5M, S1-65, S-1-68 a ďalšie meracie prístroje) a samozrejme  prevádzková a údržbová dokumentácia. Ďalej tzv. prepojovacie bloky („platá“) medzi jednotlivými skriňami, ktoré sa nachádzali úplne na vrchu každej skrine.

__________________________________

Zdroje:

  • https://forum.valka.cz
  • http://forum.fortifikace.net
  • geocaching.com/geocache/GC890H5_devinska-kobyla?guid=156a77bc-cfea-467b-823b-8a31d0a61634

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.