Civilná obrana

LSR/CO – Železničná stanica, Dubnica nad Váhom (SVK)

Tento protiletecký úkryt (luftschutz-raum) bol vybudovaný pre personál a ľudí prevzatých do starostlivosti v okolí železničnej stanice v Dubnici nad Váhom. Kapacitne mohol pojať približne 100 ukrývaných. Ide o samostatne stojací objekt úplne zapustený pod zemou, železobetónovej konštrukcie. Úkryt je dlhý… (ČÍTAŤ VIAC)

Úkryt CO – SOŠ PZ, Bratislava (SVK)

Stredná odborná škola Policajného zboru (SOŠ PZ) Bratislava píše svoju históriu viac ako štvrťstoročie. Vznikla z detašovaného pracoviska Pohotovostného útvaru Verejnej bezpečnosti v Pezinku pôsobiaceho do roku 1992 v objekte súčasnej Akadémie Policajného zboru v Rači. V tom čase bola zameraná na základnú policajnú prípravu… (ČÍTAŤ VIAC)

Úkryt CO [DVÚ] – SOU stavebné, Žilina (SVK)

História školy sa začala písať v roku 1984, keď vzniklo SOU stavebné ako združená investícia podnikov miestneho stavebníctva: Okresný stavebný podnik, Mestský stavebný podnik a Považské stavebné družstvo a malo za úlohu prípravu žiakov v stavebných odboroch: murár, inštalatér, maliar, klampiar, elektromechanik, lakovník,… (ČÍTAŤ VIAC)

Úkryt CO – Združená prevádzková budova finančných orgánov, Považská Bystrica (SVK)

Budova bola postavená v polovici 80. rokov pre potreby peňažných ústavov, poisťovní a štátnych inštitúcii. Sídlila tu ku príkladu Československá obchodná banka či Slovenská sporiteľňa. V súčasnej dobe sa budova využíva na prenájom kancelárskych a obchodných priestorov. Budova disponuje jedným stále tlakovo odolným úkrytom… (ČÍTAŤ VIAC)

Úkryt CO – SOU poľnohospodárske a potravinárske, Banská Bystrica (SVK)

Stredné odborné učilište poľnohospodárske a potravinárske vzniklo v Banskej Bystrici v časti Sásová medzi rokmi 1980 až 1990. V minulosti bolo vzdelávanie zamerané výlučne na poľnohospodárskych odborníkov pre prax. Neskôr pribudli nové odbory s potravinárskym zameraním. Po „nežnej revolúcii“ v… (ČÍTAŤ VIAC)

ŠTOB / úkryt CO – Chemko, Strážske (SVK)

Chemický producent Chemko Strážske vznikol ako národný podnik v roku 1952. Jeho najdôležitejšou úlohou bola vtedy výroba výbušnín pre armádu a medziproduktov pre civilný sektor. Pred konverziou vyrábali v Strážskom predovšetkým explozívne náplne pre vojenský priemysel.  Dôležitým medzníkom bol najmä… (ČÍTAŤ VIAC)