Úkryty pre zamestnancov

LSR/CO – Vysielač Laskomer, Banská Bystrica (SVK)

Vysielač Laskomer, umiestnený na rovnomennom vrchu, bol postavený v roku 1936 ako vysielač Tomáša Garrigua Masaryka pre účely vysielania rozhlasu z Bratislavy na Strednom Slovensku. Nachádzal sa tu anténový dom s anténou a zariadenie potrebné na vysielanie. Samotný vysielač dodala… (ČÍTAŤ VIAC)

Úkryt CO – Združená prevádzková budova finančných orgánov, Považská Bystrica (SVK)

Budova bola postavená v polovici 80. rokov pre potreby peňažných ústavov, poisťovní a štátnych inštitúcii. Sídlila tu ku príkladu Československá obchodná banka či Slovenská sporiteľňa. V súčasnej dobe sa budova využíva na prenájom kancelárskych a obchodných priestorov. Budova disponuje jedným stále tlakovo odolným úkrytom… (ČÍTAŤ VIAC)

ŠTOB / úkryt CO – Chemko, Strážske (SVK)

Chemický producent Chemko Strážske vznikol ako národný podnik v roku 1952. Jeho najdôležitejšou úlohou bola vtedy výroba výbušnín pre armádu a medziproduktov pre civilný sektor. Pred konverziou vyrábali v Strážskom predovšetkým explozívne náplne pre vojenský priemysel.  Dôležitým medzníkom bol najmä… (ČÍTAŤ VIAC)

Úkryt CO – TKB, Považská Bystrica (SVK)

Konštrukcia úkrytu Konštrukčne sa jedná o zabudovaný železobetónový monolit, situovaný v suteréne telekomunikačnej budovy, s triedou odolnosti 4 a s ochranným súčiniteľom K0 50-100. Úkryt bol dokončený v roku 1988. Generálnym projektantom bol Stavoprojet Bratislava a investorom Stavoinvesta, Banská Bystrica.   Úkryt… (ČÍTAŤ VIAC)

ŠTOB / úkryt CO – Elektromont, Košice (SVK)

Elektromont bol patril medzi najväčších zamestnávateľov v Košiciach a produkoval najmä polotovary pre elektrotechnický priemysel. Šlo najmä o výrobu, vývoj, montáž a servis rozvádzačov, jednoúčelových strojov a zariadení a vyššých riadiacich systémov. Podnik bol dobudovaný v roku 1990. Slovenský elektrotechnický… (ČÍTAŤ VIAC)