Úkryty pre zamestnancov

ŠTOB / úktyt CO – Strojárne, Podbrezová (SVK)

Tieto strojárne sú príkladom transformácie výrobného programu os spracovania surového železa v hámroch až po náročnejšiu strojársku výrobu. Týmto procesom prešlo v 19. a prvej polovici 20. storočia viacero pôvodne železiarskych továrni na Horehroní. Železiarska výroba v Podbrezovej sa začala… (ČÍTAŤ VIAC)

ŠTOB / úkryt CO – Důl Dukla [ST 450], Haviřov (CZE)

Důl Dukla je už uzavretá čiernouhoľná baňa, ktorá bola založená v roku 1907. Nachádzala sa v katastri Dolní Suchá, miestnej časti  štatutárneho mesta Havířov v okrese Karviná. Viac o histórii tu.  Úkryt bol vybudovaný pre zamestnancov dolu Dukla a priľahlej rozvodne. Do roku 2007 bol minimálne udržiavaný bez výraznejších investičných… (ČÍTAŤ VIAC)

Úkryt CO – RT vysielač, Dubník (SVK)

Vysielač Dubník (874 m n. m.) je rádiový a televízny vysielač. Nachádza sa na vrchu Dubník neďaleko rovnomennej osady v Slanských vrchoch. Tento kotvený oceľový stožiar vysoký 318 metrov je najvyššou stavbou na Slovensku. Konštrukcia stožiara je podobná s Vysielačom Suchá hora. Bol postavený v roku 1961 a do prevádzky bol uvedený 24…. (ČÍTAŤ VIAC)

ŠTOB / úkryt CO – Výskumný ústav zváračský, Bratislava (SVK)

Výskumný ústav zváračský je medzinárodne uznávané vedecko-výskumné, vývojové a výrobné pracovisko, najmä v oblasti zvárania a príbuzných technológií a procesov. Bol založený v Bratislave v roku 1949 a už takmer 70 rokov nepretržite poskytuje na najvyššej odbornej úrovni inovatívne riešenia pre priemysel… (ČÍTAŤ VIAC)