Úkryty pre žiactvo

Úkryt CO – SOŠ PZ, Bratislava (SVK)

Stredná odborná škola Policajného zboru (SOŠ PZ) Bratislava píše svoju históriu viac ako štvrťstoročie. Vznikla z detašovaného pracoviska Pohotovostného útvaru Verejnej bezpečnosti v Pezinku pôsobiaceho do roku 1992 v objekte súčasnej Akadémie Policajného zboru v Rači. V tom čase bola zameraná na základnú policajnú prípravu… (ČÍTAŤ VIAC)

Úkryt CO [DVÚ] – SOU stavebné, Žilina (SVK)

História školy sa začala písať v roku 1984, keď vzniklo SOU stavebné ako združená investícia podnikov miestneho stavebníctva: Okresný stavebný podnik, Mestský stavebný podnik a Považské stavebné družstvo a malo za úlohu prípravu žiakov v stavebných odboroch: murár, inštalatér, maliar, klampiar, elektromechanik, lakovník,… (ČÍTAŤ VIAC)

Úkryt CO – SOU poľnohospodárske a potravinárske, Banská Bystrica (SVK)

Stredné odborné učilište poľnohospodárske a potravinárske vzniklo v Banskej Bystrici v časti Sásová medzi rokmi 1980 až 1990. V minulosti bolo vzdelávanie zamerané výlučne na poľnohospodárskych odborníkov pre prax. Neskôr pribudli nové odbory s potravinárskym zameraním. Po „nežnej revolúcii“ v… (ČÍTAŤ VIAC)