Zvláštne stavby CO

Záložný energetický dispečing CDO (SVK)

1 História a základné úlohy CDO Základnou úlohou dispečerského riadenia elektrizačnej sústavy je zabezpečovanie rovnováhy medzi spotrebou a výrobou elektrickej energie. Treba brať do úvahy efektívnosť a spoľahlivosť technologického procesu výroby elektrickej energie a rozvodu, pri rešpektovaní ekonómie prevádzky energetických… (ČÍTAŤ VIAC)