ČSĽA

SVS – 2.d PVOS a 2.rtb [K-305], Rebešovice (CZE)

  Akcia K-305 bol označovaný objekt VS 22.sld (stíhacej leteckej divízie) [1958-1961] a 76.pldb (protilietadlová delostrelecká brigáda) [1957-1961]. Úlohou objektu bolo riadenie bojovej činnosti stíhacieho letectva a delostrelectva PVOS v okruhu pôsobnosti divízie, kontrola vzdušného priestoru a riadenie vzdušného boja… (ČÍTAŤ VIAC)