Úkryt CO – ZŠ Juh, Košice (SVK)

Rozvoj južnej časti Košíc si vyžiadal výstavbu novej školy, v ktorej sa prvýkrát začalo vyučovať v školskom roku 1932/33. Jej oficiálny názov bol Štátna ľudová škola a bola to prvá štátna škola postavená v Košiciach po roku 1918. Škola mala 10 tried pre ročníky 1.– 5. Budova bola dvojposchodová, na svoju dobu moderná, so širokými chodbami a veľkými svetlými triedami. Počas druhej svetovej vojny sa v škole vyučovalo v maďarskom jazyku. V šk. roku 1953/54 sa v rámci zmeny školského systému škola zmenila na osemročnú strednú školu. Popri zmene obsahovej náplne sa rozšíril počet tried na 15. V rokoch 1959 až 1960 bola urobená prístavba, a tak sa žiakom poskytli lepšie podmienky pre vzdelávanie. [1

Okrem toho sa tu v 50. rokoch dobudoval upravením pivničných priestorov úkryt CO pre žiactvo a personál školy. Ide o zabudovaný, polozapustený úkryt SPRÚ-Z s 5. tr. odolnosti za  predpokladu, že by sa v ochrannej prevádzke zadebnili a zasypali pivničné okná, ktoré sa nachádzajú v úkryte. Kapacita úkrytu je 380 ukrývaných.

Úkryt ma jeden vchod (bez odmorovacej miestnosti a len s protiplynovou predsieňou) prístupný zo suterénu budovy a dva núdzové výlezy. Na vstupe sú osadené plynotesné dvere D-4 a na NV sú osadné poklopy P-3.

V mierovej prevádzke sa využíval ako šatne, sprchy a časť úkrytu neskôr tiež aj ako posilňovňa.

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečujú dve typové stanice FVZ-300c (bez prachovej komory).

Elektrická energia je dodávaná z verejnej siete, bez núdzového zdroja.

Voda je napojená na verejný mestský vodovod, pre prípad prerušenie dodávky z tejto siete úkryt disponoval jednou nádržou s ručným čerpadlom Sigma. Táto nádrž sa nachádza v umyvárne v ktorej sú tri sprchové boxy a 3 umývadlá. Vedľa umyvárky sa nachádza WC s troma oddelenými splachovacími záchodmi. Splašky boli vedené priamo do mestskej verejnej kanalizácie.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *