Evidenčné čísla úkrytov

Evidenčné číslo úkrytu sa vyznačuje na vonkajšiu alebo vnútornú stranu hlavných vchodových  protitlakových alebo protiplynových dverí, a je možné si všimnúť, že evidenčné číslo úkrytu sa skladá z mnohých čísel, z ktorých každé číslo niečo znamená. 

Staré číslovanie

Prvé dvojčíslo  znamená kraj, druhé dvojčíslo znamená okres a posledné štvorčíslie je poradové číslo úkrytu. Pre predstavu:

01010031 – kde 01 znamená Praha, druhé 01 znamená Praha 1 a 0031 je označenie úkrytu na Loretánskom námestí 101/5
01140127 – kde 01 znamená Praha, 14 znamená Praha 14 a 0127 je označenie úkrytu Generála Janouška 1060/2
05100057 – kde 05 znamená Severočeský kraj, 10 okres Ústí n/l a 0057 je číslo úkrytu Sládkova 846/9
12030174 – kde 12 znamená Východoslovenský kraj, 03 okres Košice a 174 je číslo úkrytu ČS Spoje. 

Prvé dvojčíslo  (kraje podľa ČSSR):
01 – Praha hl. mesto
02 – Stredočeský kraj
03 – Juhočeský kraj
04 – Západočeský kraj
05 – Severočeský kraj
06 – Východočeský kraj
07 – Juhomoravský kraj
08 – Severomoravský kraj
09 – Západoslovenský kraj
10 – Stredoslovenský kraj
11 – Východoslovenský kraj

V r. 1968 bolo ustanovené, že Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy je riadený priamo vládou, prípadne Slovenskou národnou radou, čím sa počet celkov krajského stupňa zvýšil na 4 (z toho 1 mestský); ustanovil aj že územie Bratislavy tvorí samostatnú územnú jednotku.Preto bolo číslovanie krajov nasledovné:

09 – Bratislava hl. mesto
10 – Západoslovenský kraj
11 – Stredoslovenský kraj
12 – Východoslovenský kraj

Druhé dvojčíslo  (okresy podľa ČSSR):

Západoslovenský kraj:                           
01 – Bratislava
02 – Bratislava vidiek
03 – Dunajská Streda
04 – Galanta
05 – Komárno
06 – Levice
07 – Nitra
08 – Nové Zámky
09 – Senica
10 – Topoľčany
11 – Trenčín 
12 – Trnava

Stredoslovenský kraj:
01 – Banská Bystrica
02 – Čadca
03 – Dolný Kubín
04 – Liptovský Mikuláš
05 – Lučenec
06 – Martin
07 – Považská Bystrica
08 – Prievidza
09 – Rimavská Sobota
10 – Zvolen
11 – Žiar nad hronom
12 – Žilina

Východoslovenský kraj:
01 – Bardejov
02 – Humenné
03 – Košice
04 – Michalovce
05 – Poprad
06 – Prešov
07 – Rožňava
08 – Spišská Nová Ves
09 – Trebišov

Nové číslovanie 

Na Slovensku došlo od roku 1996 k zmenám administratívneho členenia štátu, a tak vzniklo 8 krajov a 79 okresov. Z tohto dôvodu  došlo k prečíslovaniu evidenčných čísel úkrytov. Nové EČ sa skladajú z 3 častí, kde prve dvojčíslie označuje kraj, druhé dvojčíslie okres a tretie trojčíslie je poradové číslo úkrytu. 

Nová koncepcia označovania evidenčných čísel úkrytov na Slovensku je teda nasledovná:

01 – Bratislavský kraj:
01 01 xxx – Bratislava I
01 02 xxx – Bratislava II
01 03 xxx – Bratislava III
01 04 xxx – Bratislava IV
01 05 xxx – Bratislava V
01 06 xxx – Malacky
01 07 xxx – Pezinok
01 08 xxx – Senec

02 – Trnavský kraj:
02 01 xxx – Trnava
02 02 xxx – Dunajská Streda
02 03 xxx – Galanta
02 04 xxx – Hlohovec
02 05 xxx – Piešťany
02 06 xxx – Senica
02 04 xxx – Skalica

03 – Trenčiansky kraj:
03 01 xxx – Trenčín
03 02 xxx – Bánovce nad Bebravou
03 03 xxx – Ilava
03 04 xxx – Myjava
03 05 xxx – Nové Mesto nad Váhom
03 06 xxx – Partizánske
03 07 xxx – Považská Bystrica
03 08 xxx – Prievidza
03 09 xxx – Púchov

04 – Nitriansky kraj:
04 01 xxx – Nitra
04 02 xxx – Komárno
04 03 xxx – Levice
04 04 xxx – Nové Zámky
04 05 xxx – Šaľa
04 05 xxx – Topoľčany
04 06 xxx – Zlaté Moravce

05 – Žilinský kraj:
05 01 xxx – Žilina
05 02 xxx – Bytča
05 03 xxx – Čadca
05 04 xxx – Dolný Kubín
05 05 xxx – Kysucké Nové Mesto
05 06 xxx – Liptovský Mikuláš
05 07 xxx – Martin
05 08 xxx – Námestovo
05 09 xxx – Turčianske Teplice
05 10 xxx – Tvrdošín

06 – Banskobystrický kraj:
06 01 xxx – Banská Bystrica
06 02 xxx – Banská Štiavnica
06 03 xxx – Brezno
06 04 xxx – Detva
06 05 xxx – Krupina
06 06 xxx – Lučenec
06 07 xxx – Poltár
06 08 xxx – Revúca
06 09 xxx – Rimavská Sobota
06 10 xxx – Veľký Krtíš
06 11 xxx – Zvolen
06 12 xxx – Žarnovica
06 13 xxx – Žiar nad Hronom

07 – Prešovský kraj:
07 01 xxx – Prešov
07 02 xxx – Bardejov
07 03 xxx – Humenné
07 04 xxx – Kežmarok
07 05 xxx – Levoča
07 06 xxx – Medzilaborce
07 07 xxx – Poprad
07 08 xxx – Sabinov
07 09 xxx – Snina
07 10 xxx – Stará Ľubovňa
07 11 xxx – Stropkov
07 12 xxx – Svidník 
07 13 xxx – Vranov nad Topľou

08 – Košický kraj:
08 01 xxx – Košice I
08 02 xxx – Košice II
08 03 xxx – Košice III
08 04 xxx – Košice IV
08 05 xxx – Košice okolie 
08 06 xxx – Gelnica
08 07 xxx – Michalovce 
08 08 xxx – Rožňava 
08 09 xxx – Sobrance
08 10 xxx – Spišská Nová Ves 
08 11 xxx – Trebišov