LS-Splitterschutzzelle [3x] – VVS, Košice (SVK)

Zatiaľ najvýchodnejšie einmannbunkre, ktoré sa podarilo na Slovensku nájsť, sa nachádzajú práve v Košiciach. Tri objekty sa nachádzajú na pozemku miestnej vodárenskej spoločnosti.  Kedysi na tomto mieste stála malá vodná elektráreň a v medzivojnovom období tu boli pre jej protileteckú a požiarnu ochranu zriadené práve tieto einmannbunkre. Zachovali sa dones spolu s budovami pri ktorých stoja. Jeden stojí pri budove niekdajšej trafostanice, druhý pri objekte bývalej čerpacej stanice a tretí kedysi vo voľnom priestranstve v areáli. Budova, pri ktorej dnes stojí bola postavená až neskôr. Zatiaľ čo dva stoja samostatne, majú 4 priezory a jeden vchod, druhý je špecifický tým, že je spojený s budovou pri ktorej stojí a vchod je riešený zvnútra budovy.  Tento má 3 priezory a pri renovácii budovy sa mu taktiež ušla nová fasáda. Dva einmanny sú typu Westerman a jeden neznámeho typu. V Košiciach sa ešte v 80. rokoch nachádzal minimálne jeden einmnannbunker, ktorý sa dochoval na jednej historickej fotografii.  Nachádzal sa v strede dnešného kruhového objazdu na Štefánikovej ulici.  Kedysi tu taktiež stála malá vodná elektráreň a týmto miestom pretekal Mlynský náhon. Budova trafostanice spolu s einmannom sú už dnes zrovnané so zemou.

Odkaz na historickú fotografiu (zdroj: FB)

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *